Prawdziwa królowa nauk

Powszechnie sądzi się, że to matematyka jest „królową nauk”, wielu ludzi traci jednak styczność z tą dziedziną nauki w późniejszych etapach przyswajania wiedzy. Większa część zasadniczych dziedzin nauki, zarówno ścisłych, jak i humanistycznych, wywodzi się z logiki. Logika jest głównym narzędziem prowadzenia badań używanym zarówno przez specjalistów z dziedziny matematyki, informatyków, jak i filozofów. Jest to jednocześnie jedyny przedmiot, który jest wspólny dla każdego kierunku w programach studiów wyższych uczelni. Studenci kierunków humanistycznych zgłębiają logikę od strony filozoficznej, skupiającą się na paradoksach i wartościowaniu zdań, natomiast studenci kierunków matematyczno-przyrodniczych zwiększają swoje zdolności w logice matematycznej, która największy nacisk kładzie na udowadnianie twierdzeń.

Fundamenty:

książka

Źródło: www.morguefile.com

Fundament logiki stanowią zależności między zdaniami, które są oznaczane w postaci podobnej do działań matematycznych. Zdanie może przybrać zarówno formę wyrazową, jak i matematyczną. Istotne, żeby ocenić, czy dane wyrażenie jest prawdziwe, czy fałszywe. Dopiero wówczas można rozważać zależności łączące zdania składowe.

Masz chęć zgłębić swą wiedzę i przeczytać nowe wątki na podobny temat? To fantastycznie – najedź zatem na hiperłącze do witryny i przejdź do intrygującej strony.

Jedną z najważniejszych zależności w tej nauce jest koniunkcja logiczna, nazywana również iloczynem logicznym. Koniunkcja jest prawdziwa wtedy, gdy obie części składowe są prawdą. Można to przedstawić za pomocą dowolnego wyrażenia, gdzie iloczyn reprezentuje spójnik „i”.

Potrzebne są Ci ekstra informacje (https://www.scootive.pl/hulajnoga-czesci/148-griptape) na ten ciekawy temat? Zatem nie czekaj i przejdź do kolejnego wpisu – tam przygotowaliśmy dla Ciebie coś ekscytującego.

Jeśli jedno ze zdań składowych nie będzie prawdziwe, wówczas całe wyrażenie również będzie fałszywe.

Zastosowanie w praktyce:

Wiele osób uważa, że logika jest trudnym sposobem przedstawiania rzeczy łatwych. Ma to jednak swoje uzasadnienie funkcjonalne, logika jest narzędziem szeroko wykorzystywanym na przykład przez naukowców pracujących nad sztuczną inteligencją. Wpojenie sztucznemu umysłowi podstawowych zasad, które dla zwykłego człowieka wydają się oczywiste, jest bardzo czasochłonnym i żmudnym zajęciem. Komputer obdarzony sztuczną inteligencją oprócz logicznego wartościowania danych uzyskanych z otoczenia, musi być w stanie przeprowadzać zaawansowane czynności.

Jak się bowiem okazuje, skopiowanie drogi rozumowania człowieka jest zadaniem bardzo trudnym i wymaga ustalenia od podstaw różnorodnych zależności, takich jak omówiony już iloczyn logiczny, czy implikacja. W praktyce oznacza to wprowadzanie setek tysięcy zdań do pamięci komputera i dopisywanie do nich wartości w kategorii „prawda” i „fałsz”.

Related Post