Własność przemysłowe i prawa autorskie – co powinno się wiedzieć w tej kwestii

Własność przemysłowa jest to pewny typ praw, jaki wynika z prawodawstwa narodowego, regionalnego bądź międzynarodowego. Pośród praw wyłącznych, jakie wchodzą w zakres własności przemysłowej możemy odnaleźć między innymi patenty, prawo ochronne na symbol towarowy czy też prawo ochronne na projekt użytkowy.

prawo

Autor: Tori Rector
Źródło: http://www.flickr.com

Do tego przedmiotem rzeczy, jakie są ochraniane prawem własności przemysłowej są również znaki handlowe czy fabryczne, nazwa handlowa lub modele oraz rysunki przemysłowe. Do przedmiotu ochrony własności przemysłowej zalicza się również nieuczciwe praktyki rynkowe. Jeżeli chodzi o prawo przemysłowe w Polsce to możemy tu ujrzeć bardzo wysokie i niezwykle rozległe zróżnicowanie jeśli chodzi o odróżnienie dóbr niematerialnych, czyli intelektualnych a także przedmiotów własności przemysłowej.

Jeśli chodzi o prawa autorskie to jest to pojęcie, które definiuje pewne konkretne prawa, które przypadają autorowi danego utworu, jakie wkraczają w skład prawa własności intelektualnej. Autor posiada więc możność rozstrzygania o swym utworze oraz bez jego zgody nie wolno samodzielnie wykorzystywać konkretnego utworu i tym bardziej go sobie przywłaszczyć. Naruszanie praw autorskich jest przestępstwem oraz mogą za to grozić poważne sankcje karne, do jakich przynależy wielka grzywna czy nawet kara pozbawienia wolności.

Taka problematyka jest dla niektórych osób dosyć kontrowersyjna. Jeżeli chcesz przeczytać inne zdania na studiowane tu zagadnienie, to poznaj więcej w opracowaniu (https://kwit.com.pl/audyt-it/)!

Należy więc cenić i respektować prawa autorskie. Takim prawem autorskim jest w dzisiejszych czasach otaczane sporo różnorodnych utworów, do jakich bezsprzecznie należą utwory literackie, plastyczne, fotograficzne, lutnicze czy też sceniczne, mało tego prawami autorskimi są też objęte utwory architektoniczne, audiowizualne bądź słowno-muzyczne.
Jeżeli chodzi o prawa autorskie osobiste to wiążą się one przeważnie z prawem autora do powiązania z danym utworem swojego nazwiska . Prawo to zawsze jest obowiązujące i nigdy nie wygasa, nie jest przypuszczalne przeniesienie go przykładowo na inną osobę. Jeśli więc autor nie chce wydawać pod swoim nazwiskiem w celu ochrony swoich danych osobowych może to oczywiście uczynić incognito czy pod przydomkiem.