Aktuariusz, MSR 19 – zagadnienia związane z zawodową kalkulacją wszelkich rezerw finansowych.

Rozkwit gospodarczy oraz finansowy przyczynił się do rozwoju wielu nowych fachów wiążących właśnie z gospodarką a także ekonomią, które częstokroć są ze sobą powiązane. Fachy te ze względu często na własną pionierskość i zapotrzebowanie cieszą się bardzo dużą renomą oraz bardzo dużo jednostek decyduje się na ich świadczenie.

Potrzebna profesja

Jednym fachów, który jest bardzo popularny w Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej to aktuariusz. W Polsce jest to nowy zawód, który uznanie dopiero zyskuje. Aktuariusz to specjalista z dziedziny matematyki finansowej oraz z ubezpieczeniowej. Jego głównym miejscem pracy są firmy ubezpieczeniowe, reasekuracyjne albo fundusze emerytalne, czyli wszędzie tam gdzie

Przeczytaj więcej tutaj

Autor: flickr.com
Źródło: flickr.com

wymagani są fachowcy od oceny ryzyka. Zajmuje się on przeliczaniem ryzyka przypadkowych wypadków oraz wielkości związanych z tym opłat ubezpieczeniowych. Precyzuje też tzw. rezerwy pieniężne. Aktuariusz jest fachem, który przynosi sporo satysfakcji zawodowej jednak jest on profesją bardzo odpowiedzialną i potrzebujący wielkiego zaangażowania. Przez sporo ludzi uznawany jest za zawód przyszłości, który będzie coraz bardziej niezbędny.

Standardy dotyczące świadczeń pracowniczych

Aktuariusz zajmuje się też wyliczeniem rezerw na świadczenia pracownicze, czyli między innymi nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rezerwy na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe. Aktuariusze muszą działać zgodnie z danymi zasadami oraz standardami. Jednym z nich jest MSR 19 czyli Międzynarodowy Standard Rachunkowości 19. MSR 19 jest właśnie poświęcony zagadnieniom świadczeń pracowniczych, które są obowiązujące dla pracodawców. MSR 19 nakreśla, jaka technika powinna być używana aby przeprowadzić kalkulacji na świadczenia pracownicze (zobacz tutaj więcej), a też bardzo dużo spraw oraz informacji, jakie muszą odnaleźć się w protokole aktuarialnym podpisywanym przez aktuariusza.

Jeżeli absorbują Cię prezentowane w tym tekście kwestie i chcesz zobaczyć większą ilość wiadomości na tego typu temat – kliknij tu (https://toc.org.pl/sklep-toc/)!

MSR 19 jest standardem, z którym nieodzownie powinien obeznać się każdy aktuariusz, aby poprawnie wykonywać swoją pracę. W szczególności, iż każda jednostka, która musi przeprowadzić oszacowanie rezerw wymaga pomocy aktuariusza, ponieważ samodzielnie nie jest w stanie zrobić oszacowań pojedynczych ujawnień.