Założenia szkoły dialogu – drogi prowadzenia szkoleń

Fundacje, funkcjonujące w naszym kraju w sprawie wzbudzania świadomości osób najmłodszych na problem dyskryminowania żydów, czeka niełatwe zadanie. Praktyka nie w każdym przypadku bowiem idzie ręka w rękę z teorią, natomiast prowadzone do tego czasu projekty niekoniecznie spełniają wymagania młodzieży.

szkoła

Autor: Patrik Tschudin
Źródło: http://www.flickr.com
Popularna szkoła dialogu to celowo przygotowany program edukacyjny, który jest realizowany przez Fundację Forum Dialogu. Jego zasadniczym i istotnym celem jest sukcesywne poszerzanie ogólne wiedzy uczących się w szkołach osób w kwestii obecności Żydów w naszym kraju. Dzięki zajęciom możemy się dowiedzieć tego, jaki był ich wkład w ogólny rozwój społeczny, kulturalny oraz gospodarczy w naszym kraju na przestrzeni wieków. Projekt nosi także nazwę: szkoła żydowska.

Szkoła dialogu rozwija swoją działalność w kraju

Przemawiające dziecko

Autor: James Brooks
Źródło: http://www.flickr.com

W programie szkoła dialogu młodzież szczegółowo eksploruje historyczne zawiłości, biorąc pod uwagę historię ludności żydowskiej. Szczególnie zwraca się uwagę na czas przed wojną i ten tuż po wojnie, kiedy wyszły na powierzchnię takie problemy. Antysemityzm aktualnie nie jest niczym obcym, natomiast niezwykle ważne jest to, by tego ciągle unikać. Upamiętnianie ludności żydowskiej honorując wszystkie jej osiągnięcia jest bazowym zadaniem osób z fundacji. Dbają oni także o to, by lekcje były ciekawe i różnorodne, natomiast o obecnych możliwościach zapewnianych przez fundację możemy przekonać się sprawdzając informacje w wyszukiwarce.

Szkoła żydowska a zainteresowanie tą tematyką

Przed rozpoczęciem II wojny światowej Żydzi byli obecni w Polsce. Stanowili aż ponad 10% wszystkich mieszkańców naszego kraju. Szkoła żydowska ma na celu uświadamianie młodzieży szkolnej, patrząc na tę tematykę. Społeczność żydowska to różnorodność kultury i niezwykła różnorodność. Ich asymilacja odbywała się stopniowo i na jej podstawie wykształciły się różnice czy podobieństwa. Nie możemy ignorować ich dobytku, więc już parę lat temu pojawił się pomysł rozwijania szkoleń oraz warsztatów w szkołach.