Swoboda prowadzenia przedsiębiorstwa to jedna z podstawowych reguł funkcjonowania państwa polskiego

Bez wątpienia można powiedzieć, iż Polska jest państwem kapitalistycznym. W kwestii prowadzenia działalności państwo nie narzuca zatem uczestnikom obrotu gospodarczego przykładowo tego, z kim będą nawiązywać relacje handlowe. Poza tym istnieje sposobność dowolnego wybrania rodzaju indywidualnej działalności, ograniczona jedynie w nielicznych sytuacjach, jak przykładowo przewozy lotnicze czy tak zwane zezwolenia, które wydaje się chociażby na sprzedaż alkoholu.

firma

Autor: Gobierno Aguascalientes
Źródło: http://www.flickr.com

W niektórych wypadkach jednak państwo reguluje pewne zachowania, co ma na celu ochronę przywilejów uczestników obrotu. Wzmiankowanemu celowi służą dla przykładu patenty. kancelariami (zobacz kancelaria patentowa warszawa) polega na przyznaniu za opłatą wyłączności do korzystania z konkretnego rozwiązania technicznego, ma więc na celu zabezpieczenie interesów jego twórcy. Prawo chroni również interesy prowadzących działalność na inne sposoby. Niektóre zachowania niezgodne z aktualnym prawem, tak zwane nieuczciwe praktyki rynkowe nie są dozwolone. Wprowadzenie regulacji prawodawczych w tym temacie ma za zadanie ochronę praw zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów. Możemy zadać sobie pytanie, co cechuje wzmiankowane praktyki.

Generalizując trzeba powiedzieć, iż są to takie działania, jakie wprowadzają w błąd lub prowadzą do wytworzenia monopoli. Przykładowo istnieją limity odnośnie cen, w jakich można sprzedawać artykuły w sklepach wielkopowierzchniowych, czyli wyrażając się inaczej – supermarketach. Jeśli przyjrzymy się dokładniej uregulowaniom dotyczącym reklam, możemy zacząć zastanawiać się, czy każda reklama, jaką zobaczymy w telewizji jest całkowicie legalna. W reklamach na przykład nie wolno odwoływać się do uczuć telewidz czy powoływać na nieprawdziwe autorytety. Możemy więc zadać sobie pytanie, jak więc dopuszczalnymi mogą być chociażby rozliczne reklamy past do zębów, polecane przez stomatologów.

firma

Autor: Junta Informa
Źródło: http://www.flickr.com

Rzeczywistość wygląda tak, iż regulacje prawne są w przeróżny sposób omijane, a pomysłowość autorów reklam wyprzedza obowiązujące prawo. Oprócz wspomnianych powyżej patentów, innym rozwiązaniem, które ma na celu zabezpieczenie interesów uczestników obrotu gospodarczego są znaki towarowe. Dla przykładu wycena znaku towarowego umożliwia ocenę korzyści, jakie wynikają z posiadania aktywów konkretnego przedsiębiorstwa, co działa pozytywnie na przyszłych inwestorów.