Obowiązki pracodawcy względem pracobiorcy

Jednym z wielu blankietów, jakie winni zgłaszać pracodawcy jest ZUS Z-3. Sporządzany jest przez tych płatników składek, którzy nie są upoważnieni do wypłaty zasiłku, oraz przez płatników, którzy za czas po wygaśnięciu zatrudnienia przesyłają wypłatę zasiłku do ZUS-u. W interesie płatnika leży poprawne wypełnienie druku, w przeciwnym wypadku pozostanie on sprostowany przez ZUS, w następstwie zawyżając podstawę wymiaru zasiłku z przewinienia płatnika.

Ubezpieczenie
Zaświadczenie ZUS Z-3 służy wyznaczeniu prawa do zasiłku (zobacz jak wyliczyć chorobowe) chorobowego i wyznaczeniu jego wysokości. Mieści informacje zarówno o płatniku składek, jak i o pracowniku, także wykaz osiąganych przez ubezpieczonego zarobków. W dobrze wypełnionym ZUS Z 3 winny znaleźć się dane ewidencyjne płatnika składek, dane ewidencyjne pracownika, okres ubezpieczenia, czasy niezdatności do pracy, które mają ważność na prawo do zapłaty zasiłku (zobacz zus działalność gospodarcza) chorobowego, w tym także wiadomości na temat niezdolności do pracy wynikłej z wypadku podczas pracy, czy też miały one miejsce w drodze do pracy, czy też z pracy.

Na prośbę pracownika, pracodawca wystawia zaświadczenie o zatrudnieniu. W tym zaświadczeniu wpisuje się, czy opisany pracownik nie znajduje się w czasie wypowiedzenia umowy o pracę, ani w czasie próbnym, a zakład pracy nie jest w stanie upadłości, lub likwidacji. Wystawca zaświadczenia ponosi odpowiedzialność prawną w wypadku podania danych niewłaściwych z rzeczywistością. Poświadczenie ważne jest jeden miesiąc od daty wystawienia.

Umowa cywilno prawna najczęściej stosowana jest w momencie, w którym pracodawca nie przewiduje przyjmować do pracy pracownika na podstawie umowy o pracę, ale zależy mu na zrealizowaniu określonych czynności, bądź realizacji przejrzyście określonych obowiązków.W wypadku umów cywilno prawnych można wskazać

położenie i czas przeprowadzania pracy, jednakże nie jest to konieczne, bardziej liczy się samo ukończenie pracy, a nie jej czas i lokalizacja. Najbardziej popularnymi umowami cywilno prawnymi są umowy zlecenia a także umowy o dzieło. Wypada pamiętać, że ani umowa zlecenie, ani umowa o dzieło nie są umowami o zatrudnienie i nie dotyczy ich prawo pracy.