Triumf w biznesie, ma swój początek w dobrym pomyśle

Plan na prowadzenie działalności jest ważny, od tego wszystko się zaczyna. Od początku warto mieć obraz przyszłości. Wbrew pozorom plan nie musi wcelować się w niezagospodarowany obszar. To może być działalność dobrze znana na rynku.

kadra

Autor: Sebastiaan ter Burg
Źródło: http://www.flickr.com
Stworzenie firmy pod kątem technicznym może być mniej lub bardziej pochłaniające i kosztowne a to z kolei zależy zasadniczo od tego, na jakich zasadach nasza działalność usługowa ma działać, samodzielne czy z kimś, z niskim czy wysokim kapitałem. Czyli jest wynikiem określonych wyborów, których trzeba dokonać przed przed rozpoczęciem całego przedsięwzięcia.

biuro w firmie

Autor: Barney Moss
Źródło: http://www.flickr.com

Właściciel firmy, wykonujący firmę we własnym imieniu nie dzieli się z nikim powinnościami ani przychodem. Jednoosobowa działalność gospodarcza należy wyłącznie do niego. Tylko on zarządza jej dorobkiem, który może chociażby dać innej osobie w testamencie (Sprawdź rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron). Jednocześnie ponosi osobiście odpowiedzialność za świadczenia wobec kontrahentów swoich produktów lub usług a także za odprowadzanie prawidłowo i o czasie podatków. Przedsiębiorca, który od niedawna prowadzi działalność, ma prawo płacić na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podatek (czytaj też preferencyjne składki zus) – emerytalne, rentowe, chorobowe, przez 24 miesiące (szczegóły na stronie).

Kapitał początkowy jest liczony dla każdej osoby a jego wysokość jest wydawana w drodze decyzji administracyjnej. Możemy być z niej niezadowoleni, wtedy mamy przywilej do wniesienia odwołania, do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, za pośrednictwem właściwego miejscowo oddziału ZUS, który wystawił decyzję administracyjną.

Kliknij tu, sprawdź ofertę zus zwua naszej firmy a z całą pewnością znajdziesz coś interesującego. Zapewniamy bardzo atrakcyjne stawki, więc się nie rozczarujesz!

Jak skonstruować pismo odwoławcze od decyzji w sprawie ustalenia kapitału początkowego? To nie jest trudna treść – na przykład: nie zgadzam się z treścią wystawionej decyzji administracyjnej z dnia – tutaj należy zacytować datę i numer decyzji administracyjnej, w mojej sprawie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Wypełnij podanie o urlop). Kolejno trzeba opisać uzasadnienie. Odwołanie od decyzji, mamy prawo złożyć w przeciągu miesiąca od dnia doręczenia decyzji administracyjnej.