Krok po kroku pokazujemy jakim sposobem założyć własną firmę

Dla dużej liczby osób własna działalność staje się spełnieniem pragnień i ambicji oraz ucieleśnieniem wolności zawodowej. Zakładanie własnej działalności gospodarczej, wbrew ogólnej opinii, nie jest sprawą niełatwą. Jak wygląda kwestia zarejestrowania firmy? Najlepiej pamiętać o paru kwestiach.

Pieniądze na podatek

Autor: sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu
Aktualnie założyć firmę można praktycznie już w trakcie jednego dnia. Jak to uczynić? Wpierw należy w Urzędzie Miasta lub Urzędzie Gminy dostarczyć wniosek CEIDG-1. Można też założyć działalność przez sieć, ale w tym wypadku konieczne jest posiadanie elektronicznego podpisu. Należy zaznaczyć, że zakładanie działalności gospodarczej jest całkowicie darmowe.

Po złożeniu przez nas wniosku, Urząd przesyła dane do CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, która podlega bezpośrednio Ministrowi Gospodarki), która dokonuje rejestracji firmy, a także przesyła informację o tym do US oraz ZUS-u. Sami również powinniśmy się we właściwym wg miejsca zamieszkania oddziale ZUS stawić w terminie 7 dni od dnia założenia firmy, aby dokonać zgłoszenia przedsiębiorcy jako osoby ubezpieczonej. Oczywiste jest też, by po tym systematycznie i terminowo spłacać wszelkiego rodzaju składki za siebie samych oraz za naszych pracowników. W przypadku opóźnień, trzeba będzie niestety zapłacić odsetki zus za zwłokę.

Kolejnym etapem jest wysłanie przez CEIDG wniosku do Urzędu Statystycznego o nadanie numeru REGON oraz do Urzędu Skarbowego z informacją o wybranej przez nas formie opodatkowania. Zakładający firmę ma do wyboru cztery możliwości opodatkowania, wśród których najbardziej popularna jest forma, w jakiej opłaca on podatek obliczony na podstawie skali podatkowej. Owe progi podatkowe wynoszą obecnie odpowiednio 18 % oraz 32 procent .

Najlepiej pamiętać, że osoba która zakłada swoją firmę zobowiązana jest także do założenia rachunku bankowego (nie musi być tylko firmowym, może być złączony z prywatnym). Można także kupić firmową pieczątkę – nie jest to konieczne, ale stanowi duże ułatwienie w czasie codziennej pracy, np. przy ręcznym wystawianiu faktur lub wizytach w urzędzie. Przed założeniem działalności powinno się również upewnić, czy w przypadku naszej działalności nie będą wymagane specjalistyczne koncesje lub [praca holandia agencja] zezwolenia.