Jeżeli masz wiele dokumentów w różnorodnych językach, albo prowadzisz zagraniczne interesy i potrzebny ci tłumacz, to taka propozycja może się przydać.

Już teraz bez zbędnych obaw możesz zlecić tłumaczenia przysięgłe. Biuro obsługuje zlecenia od klientów z całej Polski. Aby uzyskać zaufanie powinno się przybliżyć zawód tłumacza – a więc jest to osoba zaufania publicznego, która jest specjalistą w tłumaczeniu na różne języki na przykład pism procesowych, urzędowych i uwierzytelnianiu obcojęzycznych ich odpisów. W tym celu tłumacz ma odpowiednie pieczęci – które poświadczają autentyczność.

tłumaczenie

Autor: _ Kripptic
Źródło: http://www.flickr.com
Owa pieczęć zawiera imię i nazwisko, uprawnienia dla tego języka którym operuje tłumacz oraz jego stanowisko które zajmuje. Warto mieć świadomość, że tłumacz przysięgły wykonuje tłumaczenia dla osób prywatnych ale także na zlecenia organów państwowych. By praktykować ten zawód potrzebne jest zdanie państwowych egzaminów. Świadczenie tego zawodu reguluje ustawa z 2005 roku, a spis wszystkich ludzi wykonujących tłumaczenia przysięgłe można zobaczyć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości – .świeża treść (http://a2clinic.pl/stomatologia/ortodoncja/)

Odnosząc się do oferty firmy zajmującej się tłumaczeniami, to jest na pewno bogata i kompleksowa. Można tam wyszukać na przykład propozycję tłumaczeń dokumentów samochodowych wymaganych przy rejestrowania – (umowa kupna-sprzedaży, dowód zakupu, dowód rejestracyjny); wypisów z ksiąg wieczystych, aktów notarialnych, firmowych dokumentów (faktur, rachunków, umów handlowych, raportów finansowych, wpisów do ewidencji, KRS, NIR, REGON, pism założycielskich), dokumentów z urzędu skarbowego (ZUS, PIT), pełnomocnictw i upoważnień, pism z sądu i z urzędu, dowodów osobistych i paszportów, świadectw szkolnych i z kursów, umów (zobacz zasiłek dla bezrobotnych warunki) o pracę, polis, pism unijnych. Propozycja obejmuje również tłumaczenia przysięgłe w formie ustnej.

Tłumaczenie przysięgłe ma pozwolenie wykonywać tylko osoba po studiach, która ma poświadczoną swoją wiedzę odpowiednimi pismami i praktyką. Tłumaczenie są dostępne w różnych językach, między innymi, angielskim, niemieckim, francuskim,włoskim, chińskim, japońskim, rosyjskim oraz w dużej ilości innych. Jeśli firma nie będzie dysponować tłumaczem z danego języka, to bezproblemowo w trybie natychmiastowym odszuka kompetentną osobę na zastępstwo. Jeśli masz pewności czy twoje dokumenty są przełożone rzetelnie i z poświadczeniem przysięgłości, to jednostka sprawdzi je i ewentualnie poprawi oraz zapewni gwarancję autentyczności i przysięgłości.