Unia i jej narzędzia finansowe

falgi

Autor: Pawel Kabanski
Źródło: http://www.flickr.com
UE otrzymała w tym roku pokojową nagrodę Nobla. Były opinie, że cenne wyróżnienie zostało przyznane niesprawiedliwie. Takie uwagi są zdecydowanie nietrafione, ponieważ o zasługach tej unii międzynarodowej mówi fakt, że nasz kontynent w zasadzie jest wolny od konfliktów zbrojnych (nie licząc niektórych państw półwyspu bałkańskiego, ale one do wspólnoty nie należą). Oto trzy kraje, które w ciągu dwóch ostatnich stuleci stoczyły między sobą sporo zaciętych konfliktów, zaczęły ze sobą intensywnie współdziałać. Dzieje się tak z trzech przyczyn.

Po pierwsze, administracja wyparła ideologiczne kierowanie. Teraz cenione są technokratyczne rządy. Secundo, złączenie polityczne było wsparte przez zacieśnianie współpracy gospodarczej.

Podoba Ci się ten artykuł?! To przejdź do oferty Separator kropli pary, by zapoznać się z ciekawymi info na omawiany temat, jakie dla Ciebie opublikowaliśmy.

Tertio, biedniejsze kraje członkowskie są wspomagana przez bogatszych partnerów. To bardzo ważne zjawisko, bo gros konfliktów miało podłoże w kwestiach finansowych właśnie. To jasne, że w biednym kraju łatwiej o rozbuchanie postaw nacjonalistycznych i wojennych. A zniszczona po II Wojnie Światowej Europa była zagrożona eksplozją trzeciego konfliktu, bo finanse publiczne państw były wyczerpane przez zbrojenia.

Fundusze Unijne posiadają fundamentalną rolę w likwidowaniu dysproporcji pomiędzy krajami Unii. Są zbudowane z trzech odrębnych jednostek: Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu spójności.

EFS to generalnie jedna dziesiąta całości budżetu wspólnoty UE. Dorzuca finanse do wielu projektów, które może wysunąć rząd centralny, samorząd terytorialny bądź inne organy władzy.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego wspomaga dużo dziedzin rozwoju.

Nie posiadasz pewności, jeśli chodzi o omawiane zagadnienie? To odszukaj więcej, a na pewno zgłębisz więcej informacji na prezentowany temat.

Do jego zainteresowań zalicza się na przykład gospodarka przestrzenna, rozwój techniczny i kultura.

Fundusz Spójności to instrument finansowy, który wspiera kraje, które niedawno dostały się do Unii Europejskiej, aby PKB zrównał się ze średnią generalną. Obrazowo: Polska otrzymała podczas 3 lat od dnia przystąpienia ponad 4 miliardy euro.

Related Post