Ocena okresowa – typy i sposoby przeprowadzania

Oceny okresowe pracowników to teraz często stosowany sposób sprawdzania ich kompetencji, jak również weryfikacji tego jakie właściwości pracowników są wartościowe na konkretnym stanowisku. Jak wynika z badań tylko nieco ponad 10% makro przedsiębiorstw oraz korporacji nie korzysta z tego rodzaju metod kontroli.

Mocne wejście Twojej firmy

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

Na przełomie minionych lat powstało kilka szczególnych nurtów, jakie zezwalają na dobrą ocenę, a wśród nich różnorakie kryteria.

Ten artykuł ma interesujące dane na omawiany temat – jeżeli chcesz zdobyć więcej wpisów, to odwiedź stronę konstrukcje wielkoformatowe, która przedstawia zbliżone problemy.

Te są konstruowane od razu w danym przedsiębiorstwie. Bierze się albowiem pod uwagę jej własne zapotrzebowania i oczekiwania. Oceny okresowe pracowników pozwalają rzecz jasna na poprawę stanu w firmie. Wyróżnia się kilka rodzajów ocen takiego typu a wśród nich zazwyczaj wykorzystywaną jest ocena 360 stopni. Dzięki niej ocena pracownika robiona jest przez wywiady nie tylko z ocenianym pracownikiem, lecz też jego środowiskiem w pracy. Tutaj szczególnie sięga się po opinię przełożonych, kolegów czy nawet klientów, z którymi podwładny współpracował.

Kolejnym sposobem, aby ocena pracownika przebiegła odpowiednio jest ocena 180 stopni. Jest ona łudząco podobna do tej opisywanej powyżej, rozróżnia się głównie wykluczeniem w nagromadzaniu komentarzy klientów oraz menagera. W tym przypadku najczęściej wiedzę o pracowniku zbiera się przez rozmowy ze współpracownikami a także głównym szefem.Ocena pracownika jest również osiągalna dzięki technice jaką jest technika wydarzeń krytycznych. Tutaj kompletuje się informacje na temat sukcesów oraz potknięć ocenianego w zakreślonym czasie. Dzięki temu menager ma dobry obraz całościowych poczynań pracownika.

To z której metody korzysta dane przedsiębiorstwo zależy od zakresu działalności oraz potrzeby w określonym momencie. Najczęściej taka ocena pracownika stosowana jest raz w roku i szczególnie od jej rozstrzygnięcia zależy gratyfikacja lub kariera danego podwładnego.

Ten serwis internetowy podajnik rolkowy zawiera fascynujące informacje na opisywany temat, zatem, jeżeli ta kwestia Cię intryguje, to zobacz to obowiązkowo.

Wyniki ocen pozwalają także na ich sprawdzenie. Te wiadomości pomagają podjąć właściwe decyzje o daniu przykładowo kolejnych kursów.

Related Post