Jeżeli zaczynasz nową pracę, zobacz na czym polegają obowiązkowe kursy BHP

Jeżeli rozpoczynasz pracę w nowej firmie musisz zdawać sobie sprawę z tego, iż Twój pracodawca powinien skierować Cię na obowiązkowe kursy BHP. W kursie BHP muszą wziąć udział wszyscy pracownicy, niezależnie od stanowiska i rodzaju wykonywanych obowiązków. Zgodnie z normami prawnymi wyróżniamy dwa rodzaje szkoleń BHP: szkolenie wstępne i okresowe. Uczestnictwo we wstępnym szkoleniu jest warunkiem podjęcia pracy przez nowo zatrudnionego pracownika.

Co to znaczy? Pracodawca musi przeprowadzić szkolenie wstępne, przed wydaniem pracownikowi zezwolenia na wykonywanie swoich obowiązków. Dlaczego? Według Kodeksu pracy warunkiem podjęcia pracy jest posiadanie stosownych kwalifikacji a także umiejętności. Dodatkowo pracownik musi także znać przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podczas kursu wstępnego przeprowadza się instruktaż ogólny a także stanowiskowy.

Jeżeli szukasz uzupełniających informacji na prezentowany wątek, to kliknij ten link – ta pomocna treść (https://adwokatzarnowski.pl/odszkodowania-lublin) zawiera podobne tematy!

Dzięki instruktażowi ogólnemu pracownik może zaznajomić się z zapisami prawnymi związanymi z bhp, które są określone w Kodeksie pracy oraz w regulaminie pracy, jeżeli pracodawca posiada taki dokument. Ponadto w trakcie kursu każdy uczestnik dowiaduje się, w jaki sposób powinien udzielać pierwszej pomocy.Szkolenie nie może trwać krócej niż 90 minut.

Z kolei instruktaż stanowiskowy jest bezpośrednio związany z konkretną pracą, którą pracownik będzie wykonywał. Szkolenie jest przeprowadzane na stanowisku pracy pracownika. Podczas szkolenia pracownik dowiaduje się, w jaki sposób musi wykonywać powierzone mu zadania, tak aby zachować zasady bezpieczeństwa. Odkrywa zagrożenia, związane ze stanowiskiem, na którym będzie pracował a także sposoby zapobiegania im. Od czego uzależniony jest czas szkolenia? Czas szkolenia musi być ustalony na podstawie przygotowania zawodowego pracownika, jego stażu pracy a także rodzaju pracy i pojawiających się na stanowisku niebezpieczeństw.Natomiast szkolenia okresowe są przeznaczone dla pracowników wcześniej zatrudnionych. Mają usystematyzować uzyskaną wcześniej wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto pracownicy poznają nowe przepisy. Szkolenia mogą być prowadzone w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego. Więcej: .

W jaki sposób znaleźć profesjonalną firmę, która poprowadzi szkolenie?

Sprawa jest prosta. Jeśli szukasz firmy szkoleniowej, możesz wspomóc się Internetem, wpisując przykładowo: szkolenia BHP Warszawa. W kilka sekund zobaczysz ile masz możliwości w tym zakresie.Jeżeli chcesz przeprowadzić szkolenia BHP w Łodzi również możesz wspomóc się internetem, wpisując nazwę kursu i wskazaną miejscowość. Jednak niezależnie na to, czy planujesz przeprowadzić szkolenia BHP w Łodzi, czy w Warszawie lub w innym mieście odpowiednio sprawdź firmę szkoleniową.

Czy wszyscy muszą uczestniczyć w szkoleniu BHP?

Istnieje możliwość zwolnienia jedynie ze szkolenia okresowego, jeśli dany pracownik poświadczy odbycie takiego kursu w czasie od 6-ciu do 12-stu miesięcy wstecz. Trzeba pamiętać, żezakres tematyczny szkoleń musi być jednaka. Nie istnieje opcja zwolnienia ze szkolenia wstępnego.

Kategoria: kursy i szkolenia
Tagi: ,