Usługi geodety

Procedura podziału nieruchomości obejmuje podział danego gruntu na części, co polega na ustaleniu granic podziału oraz przygotowanie stosownej dokumentacji, która jest wymagana przez prawo – zajmuje się tym geodezja.

geodeci w pracy

Autor: Alissa Walker
Źródło: http://www.flickr.com

Dzisiaj geodezja dzieli się na dwa podstawowe działy. Mianowicie wyróżniamy geodezję niższą, która cechuje się tym, iż tutaj wszelakie pomiary wykonuje się na płaszczyznach małych, których promień nie może przekraczać 15,6 kilometrów. Tak zwana geodezja wyższa, to dyscyplina o pomiarach, które mają miejsce na obszarach wielkich, o całkowitej powierzchni ponad 750 km2. Czasem możemy spotkać się jeszcze z inne klasyfikacje, jednak nie wszyscy eksperci uznają je za obowiązujące – zobacz tu.

– utworzenie przez geodetę projektu podziału z oznaczaniem projektowanych granic,

– uzyskanie decyzji o podziale gruntu, podejmowanej przez odpowiedni organ administracji,

– okazanie nowych granic stronom biorącym udział w postępowaniu,


Wyświetl większą mapę

Podział gruntu możne być przeprowadzony w ramach dwóch trybów postępowania.

To zagadnienie jest dla Ciebie absorbujące? Sprawdź także podobne wątki (http://www.sol-drogowa.pl/pl) na ten opisywany wątek, które z pewnością są tak samo wciągające.

Pierwszym z nich jest tryb administracyjny, odnoszący się do działek budowlanych i wymagający decyzji organu administracji, drugim, tryb podziału nieruchomości leśnych i rolnych, który nie wymaga wydania decyzji administracyjnej, a podstawą jest dokumentacja podziałowa – sprawdź na .

Related Post