Cudzoziemiec nabywający nieruchomość na Ukrainie musi do podpisania umowy posiadać zaprzysiężone tłumaczenie na słownictwo języka ukraińskiego.

Słownictwo ukraińskie – to język należący do grupy słów wschodniosłowiańskich. Posługuje się nim ponad 47 mln osób, głównie w państwie położonym nad Morzem Czarnym, gdzie ma pozycję języka urzędowego, wykorzystywany jest również przez narodowość ukraińską w Rosji, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Mołdawii, Polsce i na Białorusi. Język ukraiński z racji uwarunkowań geograficznych i historycznych wykazuje naturalne podobieństwo do innych języków wschodniosłowiańskich: silniejsze – do białoruskiego i słabsze – rosyjskiego. Autor przekładu słownictwa ukraińskiego powinien posiadać uprawienia nadane przez Ministra Sprawiedliwości.

Słowniki języków obcych

Źródło: http://www.sxc.hu

Każdy przełożony dokument powinien być potwierdzony pieczątką imienną autora tłumaczenia oraz zawierać niezbędne deklaracje o zgodności tłumaczenia z autentykiem.

Jeśli przedstawiany tekst jest dla Ciebie interesujący, odwiedź ten link pieczątki kieszonkowe, a zgłębisz więcej informacji, jakie Cię niezwykle zafascynują.

Translator zaprzysiężony języka ukraińskiego może objaśniać pisma zwyczajne, tak zwane tłumaczenia ukraiński nieprzysięgłe, które nie wymagają uwiarygodnienia, to może być: korespondencję, strony www, reklamy firmy, dokumenty reklamowe, opracowania prasowe, dokumentacje techniczne, ścieżki dialogowe, nagrania promocyjne. Tłumacz przysięgły języka ukraińskiego może realizować również zlecenia na objaśnienia zaprzysiężone ustne języka ukraińskiego. Obecność tłumacza przysięgłego pożądana jest na przykład podczas zawierania umów notarialnych, których stroną jest cudzoziemiec, postępowań sądowych z udziałem obcokrajowców, podpisywania transakcji międzypaństwowych lub w czasie ślubu cywilnego. Z przekładów ustnych zwyczajnych korzysta się na konwencjach międzypaństwowych, w firmach z kapitałem zagranicznym.

Tłumacz zaprzysiężony języka ukraińskiego przyjmuje odpowiedni rodzaj przekładu po uwzględnieniu charakteru indywidualnych potrzeb klienta i danej okoliczności. Wytrawny translator zaprzysiężony języka ukraińskiego może proponować usługi dla firm, polegające na skutecznym rozwiązywaniu lingwistyczno-marketingowym. Propozycja taka kierowana jest do przedsiębiorstw, które pragną pojawić się na rynku międzynarodowym. Ogromny zakres usług obejmuje także dodawanie informacji ekonomicznych do obcojęzycznych wykazów branżowych, przygotowanie identyfikatorów lub strony internetowej, wytworzenie kartoteki potencjalnych zagranicznych dostawców, nawiązanie współdziałania z izbą handlową danego państwa, czy sporządzanie korespondencji handlowej.