Czy znikną stare metody marketingu?

Bez wątpienia najważniejszą sferą nowoczesnego handlu jest reklama. Wcale nie rachunkowość lub logistyka – choć ważne. W dzisiejszej sytuacji ogólnoświatowej gospodarki oraz ogromnej konkurencji nie mamy innego wyboru – trzeba zwracać uwagę na metody promocji swoich artykułów.

Pan czytający gazetę vektor

Źródło: freepik.com

Kłopot polega na tym iż handlowcy sprzedający podobne towary, a nawet identyczne, konkurować mogą prawie jedynie ceną. Ponieważ większa część produktów jest do siebie podobnych, tak istotny jest marketing – czyli przekonanie ewentualnych klientów o tym że nasza oferta jest najlepsza. Nawet jeżeli należność nie odbiega od przeciętnej za konkretny produkt zwykle możemy wabić ponadplanowymi atrakcjami. Zależnie od rodzaju artykułu może to być wydłużona gwarancja lub rozszerzona o szczegóły na ogół nie naprawiane gratisowo, jak np. zarysowanie przedmiotu itd.. Możemy także stosować zabieg polegający na przekonaniu klienta że kupując u nas stanie się on uczestnikiem elitarnej wspólnoty.

Jeśli po przeczytaniu tego postu wciąż masz jakieś zagwozdki, to zobacz dodatkowo to ważne źródło (https://psmtechnik.pl/litery-przestrzenne,7,pl) – są tam analogiczne informacje.

Metodą na to jest najczęściej wystąpienie w reklamie jakiejkolwiek popularnej osoby. Jednak wszystkie te działania muszą w jakiś sposób trafić do możliwej klienteli. W nowoczesnym cyfrowym świecie najważniejszym kanałem komunikacji jest sieć internetowa o czym mówi przykład witryny .

gazetki reklamowe

Źródło: freepik.com

Nowoczesny konsument pragnie mieć prosty oraz rzeczywisty kontakt ze zbywcą, a sieć internetowa do tegoż celu nada się idealnie. Nie znaczy to, iż tradycyjne sposoby informowania bądź kontaktu z konsumentem tj. gazetki promocyjne znikają, zostały one tylko wzmocnione przez odmienny kanał informacji. Moim sądem gazetki promocyjne rozdawane przykładowo w hipermarketach będą jeszcze długo podstawowym sposobem na przekazywanie informacji o ofercie.

Rzecz jasna pogłębiona informacja na temat konkretnych wyrobów będzie osiągalna w serwisie sprzedawcy bądź producenta. Powód jest prosty – chociaż jesteśmy społecznością otwartą na ciekawostki techniczne, spora jest jeszcze ilość osób nie potrafiących sprawnie poruszać się w internetowym świecie. Należy powiedzieć że grupa ta systematycznie zmniejsza się dzięki szkoleniom (rekomenduję cykl szkoleniowy: zarządzanie kryzysowe szkolenie Franklin Covey) z obsługi komputera dla osób starszych, na których oswajają się oni z dzisiejszą technologią, bez znajomości której trudno działać w dzisiejszym świecie.