Jak rozumieć nowe zagadnienia odnoszące się do sfery zatrudnienia i nauki? Oto krótki poradnik

Ostatnimi czasy pojawiły się w Polsce nowe pojęcia, jakie na pewno odmieniły naszą rzeczywistość. Już dziś, kiedy słyszymy te nazwy nie jesteśmy zaskoczeni, ponieważ są one bardo popularne oraz występujące w tak dużej ilości miejsc, iż nikogo już nie dziwią. Być może jednak trzeba kilka z nich opisać, by nie było nieporozumień.

przemysł

Autor: Takuma Kimura
Źródło: http://www.flickr.com
Na wstępie park przemysłowy. Jest to osobny zespół nieruchomości, w jego skład możemy zaliczyć również nieruchomość, w której jest infrastruktura techniczna, jaka została po likwidowanym przedsiębiorstwie. Tego typu park przemysłowy tworzy się używając umowy cywilnoprawnej. Jedną stroną jest jednostka samorządu terytorialnego, jaka daje możliwości założenia działalności, szczególnie małym i średnim spółkom. To już jest coś więcej aniżeli zakład przemysłowy, znany wielu z nas. Kolejnym, dość popularnym, lecz jednocześnie nie do końca zrozumiałym pojęciem jest inkubator przedsiębiorczości.

Porównaj:

To miejsce, jakiej celem jest wspieranie przedsiębiorczych ludzi. W zależności od grupy docelowej możemy wyróżnić parę szczególnych rodzajów takich miejsc. Taka oferta przeznaczona jest przede wszystkim do młodych przedsiębiorstw (niewielkie przedsiębiorstwa), jakie dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą. Lecz również do młodzieży i studiujących lub też do podmiotów ekonomii społecznej. Kolejnym ważnym hasłem jest park technologiczny. Jest to zespół wyodrębnionych nieruchomości razem z infrastrukturą techniczną. Został utworzony, aby swobodnie miał miejsce przepływ informacji i technologii między jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami.

Powiązane artykuły – firma (zobacz prowadzenie działalności gospodarczej) logistyka – (zobacz masz więcej pytań?)

W tego typu miejscu często są zakładane inkubatory technologiczne. Nazwa parku technologicznego jest tożsama z innymi, jakie są stosowane na całym świecie. Podobne, spotykane najczęściej w literaturze, to park naukowy lub też park badawczy. Definicyjnie jednak ujmując jest to instytucja zarządzana przez profesjonalistów, ich podstawowym celem jest promocja innowacyjnej kultury i konkurencyjności instytutów naukowo-badawczych. Park tego rodzaju zarządza procesem przepływu wiedzy jak również technologi pomiędzy uczelniami oraz firmami. Pomaga także w powstawaniu i rozwoju firm innowacyjnych, jakie oferują możliwość inkubacji oraz wsparcia w procesie tworzenia firm typu spin-off.