Wzajemny szacunek dla dzieci różnych narodowości w szkole dialogu

Szkoła dialogu nie należy do typowego rodzaju szkół dla młodzieży. Oprócz realizacji standardowego wymaganego przez MEN programu, skupia się tutaj na propagowaniu szacunku oraz tolerancji, szczególnie do innych kultur oraz wyznać religijnych.

Mały chłopczyk z dyniami

Autor: vastateparksstaff
Źródło: http://www.flickr.com
Główną podstawą działania szkoły dialogu (szkoła dialogu) zdaje się być w szczególności propagowanie i szerzenie nastrojów tolerancji poprzez konfrontację z innymi kulturami oraz (powołaj się na nas) dziećmi pochodzącymi z innych krajów lub też wyznających inną wiarę. Ponadto zajęcia prowadzone są w małych grupach i dzieci mają możliwość lepiej się poznać. Często działalność takiej szkoły wiąże się z szerszą działalnością całej fundacji, pod którą dana szkoła podlega. Metodyka nauczania w takich szkołach bazuje przede wszystkim na konfrontacji oraz działaniu w grupach. Takie podejście sprawia, że dzieci traktują swój sukces jako efekt działania grupowego, efekt pracy z innymi dziećmi.

Jest to bardzo ważny czynnik kształtujący świadomość oraz szacunek dla innych wyznań wśród dzieci. Bardzo ważne są też zajęcia dodatkowe organizowane w ramach działalności szkoły. Są to lekcje języków obcych, gdzie

Dzieci z Afryki w szkole

Autor: Trocaire
Źródło: http://www.flickr.com

istotna jest nauka hebrajskiego oraz angielskiego i niemieckiego. Dodatkowo można uczestniczyć w zajęciach z plastyki lub muzyki. Kolejna cecha takich szkół to autorska metodyka jaką się stosuje w nauczaniu podstawowych przedmiotów. Poza różnorodnością przedmiotów spotkać się możemy w takiej szkole z nieco innym podejściem nauczycieli do ucznia (oferta szkoły dialogu kultur).

Kadra nauczycielska stara się poznać każdego swojego podopiecznego, jest to oczywiście możliwe dzięki niewielkiej ilości dzieci w klasach. Do tego dzieci mają zagwarantowaną opiekę psychologa oraz (czytaj resztę pod adresem) pedagoga. Opieka ta polega na personalnych spotkaniach z każdym dzieckiem. Spotkania takie organizowane są regularnie raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie. Innym ważnym elementem w kształtowaniu świadomości oraz szerzeniu tolerancji wśród dzieci uczących się w szkole dialogu jest uczestnictwo we wszelkich świętach różnych wyznań oraz uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych charakterystycznych dla różnych kultur.