Rady finansowe dla firm

Jak odliczyc internet? Podatnik – osoba fizyczna, która korzysta z internetu, może odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki poniesione z tytułu użytkowania internetu. Od 2014 roku znacznemu zmniejszeniu uległa liczba osób mających ulgę na internet.

Z ulgi skorzystać można wyłącznie przez dwa następujące bezpośrednio po sobie lata podatkowe. Osoby, które dotychczas nigdy nie odliczali internetu od podatku, będą mogły to zrobić dwukrotnie, w zeznaniach za 2 następujące po sobie lata podatkowe. Od podatku odliczyć można Internet, z którego korzystamy w domu, ale również ten, do którego posiadamy dostęp w komórce, czy za pomocą przenośnego modemu np. w laptopie. Ulga na internet dla jednego podatnika wynosi max. 760 zł rocznie. Dowodem uprawniającym do ulgi mogą być faktury razem z dowodami zapłaty, potwierdzenia przelewu bankowego albo bankowe potwierdzenia zapłaty. Więcej na

Ulga na zakup kasy fiskalnej

kasa fiskalna

Podatnicy rozpoczynający ewidencję przy użyciu kasy rejestrującej mogą odzyskać maksymalną ulgę – 700 zł – nie może to jednak przekraczać 90% ceny zakupionej kasy. ulgę odliczyć można w składanej deklaracji VAT. Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile nie korzystają ze zwolnienia, zobowiązani są do prowadzenia ewidencji obrotu oraz kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwanych zwykle kasami fiskalnymi . Nie używanie kas fiskalnych pociąga za sobą negatywne konsekwencje takie jak obciążenie podatnika specjalnym zobowiązaniem [zakup (http://www.maxy.pl)odatek|podatkowym] – w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług za okres w którym podatnik nie stosował właściwego urządzenia rejestrującego.

Wyposażenie się w odpowiednie urządzenie to dość kosztowy zakup. Ceny kas fiskalnych kosztują w granicach 600 – 1 tys. zł. Ustawodawca przewidział dla podatników którzy rozpoczynają ewidencję za pomocą kasy rejestrującej możliwość częściowej refundacji kosztów zakupu właściwego urządzenia. Podatnicy mogą odliczyć od podatku należnego kwotę na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień powstania obowiązku ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu netto, jednak nie więcej niż 700 zł.

Leasing samochodu
W jaki sposób można odliczyć VAT od leasingu samochodu? Auto wzięte w leasing daje szereg możliwości jeśli chodzi o odliczanie VAT. Bierze się to z faktu, że zamiast raty kredytu (bez VAT) przedsiębiorca spłaca w związku z autem ratę leasingową, która zawiera w sobie VAT. Oprócz tego biznesmen ponosi koszty auta, takie jak wydatki na paliwo, serwis i części zamienne, które też mają w sobie podatek. Więcej na