Najbardziej popularne i najczęściej używane przez przedsiębiorstwa metody na opodatkowanie działalności które się prowadzi.

Prowadzenie swojej firmy zawsze wiąże się z koniecznością prowadzenia ewidencji księgowej. Zależnie od wielkości firmy i formy organizacyjnej wybrać można spośród kilku rodzajów opodatkowania. Największa chyba ilość firm prowadzi rozliczenia w oparciu o metodę ogólną, która jest podstawową formą podatkową, nadawaną z automatu.

Jeśli się poinformuje się urzędu skarbowego zmiany, to właśnie w ten sposób trzeba prowadzić wszelką ewidencję. W ogólnej metodzie występują tylko dwie stawki podatku dochodowego, stawka podstawowa 18 procent, a jeśli się przekroczy określoną kwotę przychodu 32%. Zależnie od tego, czy ktoś będzie się rozliczał kwartalnie czy miesięcznie, to w tym okresie czasu opłaca zaliczki na podatki VAT oraz dochodowy. Ewidencja występujących przychodów i rozchodów prowadzi się w książce przychodów-rozchodów, potocznie także nazywanej kpir . Wpisuje się w niej wszystkie wystawione faktury, oraz faktury na towary, materiały i inne wydatki wiążące się z prowadzeniem firmy, takie jak na przykład dieta krajowa wypłacana pracownikom za pobyt na delegacji.

Namawiamy Cię do przeczytania nowego postu na ten temat – tam znajdziesz ważne treści. Zatem idź do serwisu sap wdrożenia i ciesz się tym.

Przeważnie podczas rozliczania kosztów jest wybierana przez większość firm metoda uproszczona, jest ona znacznie wygodniejsza do zastosowania. Jednak dla niektórych firm znacznie wygodniejsza może być metoda materiałowa (szczegóły oferty), można ją także stosować, istotne żeby podczas całego roku rozliczenia prowadzono według jednej metody.

rozliczenie podatku

Autor: Chris Potter
Źródło: http://www.flickr.com

Przy znacznie wyższych dochodach dla wielu przedsiębiorców dużo bardziej opłacalne będzie opodatkowanie w postaci podatku liniowego. Co prawda nie ma wtedy żadnych ulg, lecz za to od całego dochodu płaci się tylko jeden podatek mający wysokość 19 procent. Przy wyborze tej metody rozliczania należy poinformować skarbówkę na odpowiednim formularzu, podobne wymagania są jeżeli ktoś planuje być na karcie podatkowej albo ryczałcie. Obie te formy opodatkowania nie będą dostępne dla każdego przedsiębiorcy, możliwości na skorzystanie z nich będą przysługiwać tylko małym, ściśle zdefiniowanym podatnikom.