Programy użyteczne każdemu działowi księgowemu.

Programy przydatne dla działu księgowego w firmie. Mi.in: kalkulator vat, minimalne wynagrodzenie 2015 oraz księgi rachunkowe.

Jeśli prowadzimy własną firmę, codziennie trzeba radzić sobie z fakturami – zarówno gdy zakupujemy towar, jak i go sprzedajemy. Biorąc udział w transakcjach sprzedaży i zakupu, musimy sprawnie poruszać się między wartościami netto-brutto.

faktura

Autor: Daniel X. O’Neil
Źródło: http://www.flickr.com
W łatwy sposób taką możliwość oferuje kalkulator vat wartości netto/ brutto. Kalkulator VAT online umożliwia przeliczenie podanej kwoty uwzględniając obowiązujące stawki. Oblicza kwotę netto na podstawie podanej kwoty brutto (łącznie z podatkiem) i odwrotnie (z kwoty brutto na kwotę netto). Przeliczeń dokonuje się z wykorzystaniem stawek podatku VAT, które obowiązują tego roku jak i w latach poprzednich. Dane i uzyskane dzięki nim wielkości można zachować w przejrzystej formie, drukując je albo przesyłając je na dowolny adres e-mail. Kalkulator vat w Internecie jest szybkim sposobem na obliczenie interesujących nas wartości. Działa błyskawicznie i bez problemowo, a co najważniejsze jest bezpłatny.

Wynagrodzenie minimalne to gwarancja ochrony pracownika przed wyzyskiem ze strony pracodawcy, z drugiej jednak strony stanowi przeszkodę w zwalczaniu bezrobocia. Bez względu na poglądy na kwestie ekonomiczne w tym zakresie nie należy zapominać jednakże, iż zarówno w interesie pracownika, jak i pracodawcy, jest terminowe wypłacanie godziwego wynagrodzenia za wykonaną pracę. Minimalne wynagrodzenie 2015 wynosi 1750 zł brutto .

Pracodawca, który płaci pracownikowi wynagrodzenie minimalne ponosi obecnie całkowity koszt zatrudnienia w wysokości 2028,43 złotych miesięcznie. pracy (zobacz brutto ile netto) wynagrodzeń pomaga odpowiedzieć na pytanie ile wynosi wynagrodzenie na rękę. Oprócz przeliczenia brutto-netto oraz netto-brutto pracy (zobacz ile brutto to netto) oblicza też koszty pracodawcy zw. z zatrudnieniem – zaliczki na PIT, składki ZUS i emerytalne. Księgi rachunkowe prowadzi się na podstawie dokumentów księgowych. Obejmują zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym.

księgowość

Autor: Lucas Hayas
Źródło: http://www.flickr.com
To zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zbiory: obrotów jak i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, a także listę składników aktywów oraz pasywów. Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie jednostki lub poza nią – w przypadku powierzenia ich prowadzenia jednostce uprawnionej – zgodnie z obowiązującymi przepisami do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej.