Badania zadowolenia i lojalności konsumentów

Badania satysfakcji i wierności odbiorców analizują satysfakcję odbiorców z konkretnego wyrobu wiadomej firmy. Poziom satysfakcji jest zależne od cech produktu, polityki łączności wiedzionej przez jednostkę, doświadczeń klienta i jego oczekiwań, żądań względem towaru.

sklep

Autor: La Citta Vita
Źródło: http://www.flickr.com
Zasadniczym elementem w działaniu jakiejkolwiek jednostki jest satysfakcja użytkownika. Badanie satysfakcji klientów pozwalają stwierdzić, jaka jest subiektywna ocena obsługi (sprawdź sam). Dzięki temu wiadomo, jaka część norm obsługi spełniana jest przez pracujących i czego wyczekują interesanci.
Badania marketingowe są celowe dla jakiejkolwiek firmy w określeniu potencjału zwiększenia dochodów. Dzięki nim wykonalne jest rozpoznanie zainteresowania i rozwijających go elementów. Badania klarują mechanizm postępowań nabywców, także pomagają w zapewnianiu ich usprawnienia. Niezbędne jest obserwowanie i systematyczna diagnostyka. Żeby marketingowe badania (czytaj w serwisie) przynosiły faktyczny obraz, wyłowić trzeba zróżnicowaną grupę klientów, wykonać wywiad, ale także wziąć pod uwagę ilość złożonych skarg i reklamacji. Oddanie klientów można również zbadać za pomocą kwestionariuszy i rozmów. Ustala się współczynnik ponawiania zakupów i liczby nabywanych przez klienta marek. badania (masz więcej pytań?) marketingowe mają na celu zgromadzenie informacji, jakie są wsparciem w podejmowaniu istotnych decyzji. Jednostka winna rozporządzać danymi, jakie zapewniają rozeznanie zapotrzebowania rynku. Przetwarzanie poglądów odbiorców jest pomocne przy komponowaniu i weryfikacji standardów obsługi konsumenta, podejmowaniu przedsięwzięć podnoszących wierność odbiorców i innych kwestiach. Dodatkowo, badania te zezwalają na wyższe poznanie profilu typowego interesanta firmy, co gwarantuje trafniejsze adresowanie wszelkiego typu postępowań marketingowych.

Call center, obsługa klienta

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu
Mystery shopping jest jedną z najskuteczniejszych metod badania stopnia obsługi klientów (źródło wpisu). Badanie polega na wizycie audytora w sklepie, lokalu, lub umownym innym punkcie usługowym, bądź sprzedażowym. Dobrze przeszkolone osoby udając prawdziwych odbiorców i na podstawie tego wypełniają ankietę. Jest to w całości obiektywne narzędzie diagnozy procesu obsługi konsumenta.