Przeznaczenie programu kadry i płace

Podmiotom zajmującym się w firmie zagadnieniami kadrowo-płacowymi, a także biurom księgowym oprogramowanie kadry i płace niezwykle ułatwi pracę. Pozwala on na prowadzenie ewidencji osobowej w jednostce, wystawianie przeróżnego rodzaju umów, ewidencjonowanie należności, prócz tego obsługuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, oraz wystawia zeznania fiskalne, także ZUS.

Dla jednostek potrzebujących specyficznych rozwiązań, dostępne są projekty w wersji rozszerzonej.
Kadry i Płace to program przeznaczony dla jednostek zatrudniających pracowników. Zapewnia komfortowe i momentalne wyliczanie listy płac, również sporządza precyzyjne i klarowne wydruki rozmaitych pism związanych z kadrami i płacami.
Prócz tego , oprogramowanie gwarantuje prowadzenie bazy danych pracujących, ewidencję umów, także ewidencję czasu pracy. Przy użyciu możliwości rejestrów graficznych i tabelarycznych, wykonalne jest konstruowanie powiększonych protokółów w oparciu o wdrażane do programu dane.
Program kadry i płace umożliwia prowadzenie rejestrów nieskończonej liczby pracujących. Jest ewentualność kreowania własnej bazy wzorników umów o pracę i pozostałych druków.

Dokumenty

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

Program kadry i płace umożliwia rozliczanie pracujących zaangażowanych na o umowę o pracę, umowę o dzieło i umowę zlecenie. Program wyliczy rejestry płac za osobne miesiące dla każdych wpisanych w programie pracujących, oraz zbiorczych rejestrów płac. Poprowadzi dokładną listę frekwencji i katalogów czasu pracy pracowników. Zobacz też

Program kadry i płace utworzy poszerzone rejestry graficzne i tabelaryczne na obszarze umownego okresu, w oparciu o zapisane w programie dane, np. comiesięczne zestawienie pełnych wydatków pracodawcy indywidualnych pracowników w rozkładzie na miesiące, lub mydło antybakteryjne attis lata.
Współczesne, efektywne programy kadrowo-płacowe, wspomagają pracę działów kadr i rachuby płac w jednostkach o każdym kierunku aktywności. Programy do kadr i płace, w poważnym stopniu uproszczą kierowanie ewidencji kadrowej i odmiennych rozrachunków. Pod każdym względem sprawdzają się w pracy na pojedynczym stanowisku. Czytaj też
Kategoria: szkolnictwo
Tagi: ,