Najważniejsze zadania ciążące na przedsiębiorcy

Polskie prawo nakłada na biznesmenów liczne obowiązki urzędowe, jakie decydują o tym, czy przedsiębiorstwo prowadzone jest zgodnie z przepisami prawnymi. Wykonywanie niektórych formalności możemy zlecić biurom rachunkowym, jednakże zawsze zostaną takie, których trzeba spełniać samodzielnie. O czym przede wszystkim należy pamiętać prowadząc działalność gospodarczą?

Przedsiębiorstwo

Autor: Fabrice Florin
Źródło: http://www.flickr.com
Obojętnie czy prowadzimy większą firmę czy jest to działalność jednoosobowa na właścicielu przedsiębiorstwa zawsze ciąży tak zwany obowiązek podatkowy VAT. Biznesmeni, jacy rozliczają podatek (czytaj też umowa kupna samochodu) na zasadach ogólnych czy też korzystają z podatku liniowego, opłacają podatek dochodowy w postaci zaliczek obliczanych co miesiąc ewentualnie co trzy miesiące. W obu wypadkach, zaliczkę trzeba wpłacić do dwudziestego dnia miesiąca następującego po okresie obrachunkowym.

W gestii przedsiębiorcy leży, by do dwudziestego dnia miesiąca zebrać wszystkie faktury przychodowe oraz kosztowe i wprowadzić je do książki przychodów i rozchodów. Tą czynność zazwyczaj zleca się biurom księgowym, jakie na ogół skracają ten termin, ażeby zyskać więcej czasu na zrealizowanie rozrachunków. Przedsiębiorcy mający status małego podatnika są w stanie zmienić metodę opłacania zaliczki na podatek (czytaj też umowa o dzieło podatek) z comiesięcznego na kwartalny lub odwrotnie. Tejże czynności możemy dokonać tylko raz do roku, do 20 lutego. Więcej na .

W trakcie zakładania działalności biznesmen decyduje, czy chce być vatowcem. Deklaracje owe należy składać w US do dwudziestego piątego dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym. Owego obowiązku można dokonać osobiście, pocztą albo przez sieć internetową. Ta ostatnia możliwość jest szczególnie atrakcyjna, albowiem nie nastręcza posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Biznes

Autor: istock
Źródło: istockphoto.com
Wystarczy sygnatura w formie danych podatnika w połączeniu z kwotą przychodu z zeznania rocznego z roku o 2 lata wcześniejszego, aniżeli rok, jakiego tyczy się składane oświadczenie (przykładowo dla deklaracji składanych w roku 2014 podaje się zysk z 2012 r.). W związku z VAT-em, powinno się też drukować i gromadzić wykazy zakupów oraz sprzedaży.

Składki ZUS przedsiębiorcy są obligatoryjne, nie ma możliwości z nich się wycofać po czym postawić na usługę drugiego ubezpieczyciela. Obowiązkowej rejestracji w ZUS-ie powinno się dokonać w chwili uruchomienia biznesu, wypełniając druk ZUS ZUA/ZZA.