Jakim sposobem da się podnieść skuteczność grupy?

Kierowanie procesem wytwórczości w przedsiębiorstwie to ogromnie trudna praca. Manager musi sprostać wielu wyzwaniom, odpowiadać na zaistniałe komplikacje natychmiast. Manager powinien przewidywać również ewentualne komplikacje i im zapobiegać. By to było wykonalne potrzebne są mu odpowiednie informacje.

szkolenie pracowników

Autor: DRs Kulturarvsprojekt
Źródło: http://www.flickr.com

Praktyka zarządzania wykreowała kilka sposobów na zebranie informacji dla optymalizacji procesów zarządzania. Jednym z najpopularniejszych jest pochodzący z Japonii system Kaizen. Jest to metoda na poprawienie jakości oraz procesu produkcyjnego.

Ten niezwykle użyteczny serwis (http://www.foliograf.pl/tablice-informacyjne/) opisuje podobną kwestię, co materiał, który właśnie widzisz. Jeżeli Cię on zainteresował, kliknij tu!

System ów zakłada, iż problemy są rzeczą oczywistą, a nawet możliwym polem nowych rozwiązań. Główną metodą zbierania informacji jest względnie prosta taktyka zadawania pytań rozpoczynających się od słowa „dlaczego”? W tym systemie kierowania jakością zakłada się, że proces doskonalenia jest bezustanny. Znaczny nacisk kładziony jest na zaangażowanie pracownika oraz obustronne zaufanie pomiędzy kierownikiem a podwładnym. Menadżer kierujący procesami produkcji winien dążyć do optymalizacji działań.

Sposobem na to są szkolenia Lean Manufacturing. Metoda ta polega na tym, żeby w procesie produkcji skupić się na wyeliminowaniu tych obszarów w których następuje marnowanie zasobów (np. takie planowanie procesu produkcji, aby materiały do niej potrzebne krótko znajdowały się w składzie).

materiały

Autor: 5of7
Źródło: http://www.flickr.com

Menadżerowie którzy najlepiej czują się w świecie matematyki do usprawnienia procesów zarządzania mogą spożytkować sposoby statystyczne wyrażone w metodzie tzw. Six Sigma Black Belt, zatem dzięki analizie matematycznej przyczynić się do sytuacji, w której w procesie produkcji można dopuścić maksymalnie sześć odchyleń od założonego wzorca. Strategia ta składa się z wielu poziomów wtajemniczenia. Każdy z nich jest odrębnym programem szkoleń wzajemnie ze sobą skorelowanych. Najwyższym pułapem jest szkolenie Black Belt. Szkolenie to jest przeznaczone dla przywódców teamu. Poza nadzorowaniem oraz identyfikowaniem ryzyka w procesie kierowania przełożony powinien edukować podległych pracowników w taki sposób, by podwładni skoncentrowani byli na optymalizowaniu procesów technologicznych.