dozór dotyczący energii, ohsas 18001

W licznych przedsiębiorstwach, instytucjach, urzędach przeprowadzane są audyty. Nieraz mylone są z inspekcją. Jednak istotna różnica polega na tym, że kontrola ma ujawnić popełnione zaniedbania i konkretnie wskazać osobę winną.
Wnioski pokontrolne stworzone są, aby przedstawić je w sądzie.

badania porównawcze

Autor: badania porównawcze
Źródło: www.tuv.com

Natomiast audyt ma zapobiegać wynikaniu błędów. Polega na cyklicznym badaniu prawidłowości działania przedsiębiorstwa bądź przebiegu procesu, nie poszukuje winnych powstałych niedociągnięć. Na koniec sporządzane są propozycje, jakie mają służyć usprawnieniu działania procesu produkcyjnego.Przedmiot zużycia energii cieszy się coraz większym zainteresowaniem, nie tylko ze względu na zniwelowanie kosztów produkcji, ale również ma duży wpływ na ochronę środowiska. Przedsiębiorstwa myślące ekonomicznie mogą przeprowadzić u siebie audyt (kliknij odnośnik) energetyczny. Jest to wycena i analiza aktualnego stanu nabywania energii. Ekspertyza może dotyczyć realizacji przedsięwzięć pomniejszających zużycie energii. Audyt energetyczny może dotyczyć całokształtu energii tzn. ogrzewania, oświetlenia, procesów wytwórczych lub wybranych zagadnień np. audyt chłodzenia. Intencją audytu energetycznego jest obliczyć ilość i strukturę eksploatowanej energii, zaproponowanie rozwiązań i zdefiniowanie ich zyskowności.