Wybór odpowiedniego blankietu

Wybór stosownego formularza do rozliczenia własnych przychodów nie zawsze jest prostą sprawą. Niekiedy wystarcza nam jeden formularz, a bywają przypadki, że oprócz trzech kluczowych druków musimy dostarczyć także parę załączników. Druk PIT 28 wypełniają obywatele rozliczający swoją aktywność gospodarczą.

Ażeby zdołać rozliczać się za rok 2015 na druku PIT-28 powinno się do 21 stycznia zawiadomić organ skarbowy o rozliczaniu się w odmianie ryczałtowej. W przypadku zapoczątkowania działalności gospodarczej, wolę rozliczania się ryczałtem ewidencjonowanym powinno się przedłożyć w dniu otwarcia aktywności i przed pozyskaniem pierwszego dochodu.

W przypadku najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, oraz umów o analogicznym charakterze, poinformować nie później niż do 20 dnia miesiąca kolejnego po miesiącu, w którym osiągnęło się przychód, o osiągnięciu przychodu – .

Jeśli poszukujesz rzetelne dane, zerknij i sprawdź naszą informację – tu znajdziesz tylko atrakcyjne oferty. Kliknij, nie rozczarujesz się.

Jeżeli osoba nie wypełni takich założeń, skutkuje to utratą możliwości rozliczenia się ryczałtowo.

Rozliczając się ryczałtowo nie ma możliwości skorzystania z wszelkich udogodnień, jakie osiągalne są przy wyliczaniu na innych formularzach. Obywatel składający PIT-28 nie ma prawa rozliczać się wraz z współmałżonkiem, ani jako osoba samotnie wychowująca potomka. Przysługują mu za to pozostałe ulgi, w tym ulga abolicyjna za dochody zdobyte za granicą.

rozliczanie PIT online

Autor: Eleleleven
Źródło: http://www.flickr.com

Poświadczenie podatkowe o wielkości pozyskanego przychodu, wysokości dokonanych potrąceń i zaległego ryczałtu od dochodów ewidencjonowanych winni oddać w terminie do 31 stycznia kolejnego roku.

Jeżeli poszukujesz tego typu interesującej informacji, sprawdź pod adresem, tu także na pewno jest właśnie to, czego szukasz.

Przeczytaj więcej o tej formie rozliczenia.

Przed rozpoczęciem wypełnienia deklaracji warto pamiętać, że w wypadku, kiedy działalność opodatkowana w postaci ryczałtu jest przez współmałżonków, to niezależnie od formy, w jakiej to się odbywa, jednoroczne zeznanie PIT-28 wysyła każdy z małżonków oddzielnie.

W wypadku, w którym płacący podatki stracił prawo do rozrachunków ryczałtowych, zobligowany jest do wysłania zeznań PIT 36, uzupełnionej o PIT28 za czas który poprzedza utratę takiego prawa.

Niezłożenie zeznań w czasie uważane jest jako naruszenie przepisów i podlega grzywnie pieniężnej.