Kto może wykonywać pracę jako tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły to jednostka zaufania publicznego, która zajmuje się przykładowo tłumaczeniem dokumentów urzędowych oraz procesowych, potwierdzeniem odpisów wykonanych przez inne postaci albo uwierzytelnianiem odpisów obcojęzycznych. Tłumacz przysięgły proponuje swe usługi zarówno jednostkom prywatnym, jak też instytucjom oraz organom państwowym – sądom, policji, prokuraturze i tak dalej. By pracować jako tłumacz przysięgły wypada realizować konkretne wymagania oraz gładko zdać test na tłumacza przysięgłego.

tłumaczenie
Aby zostać tłumaczem bezsprzecznie wypada mieć polskie obywatelstwo, znać język polski oraz (dodatkowe info) posiadać zupełną zdolność do czynności prawnych. Jednostka ludzka, chcąca wykonywać tłumaczenia przysięgłe, nie może być też karana za przestępstwa skarbowe, zrobione umyślnie lub nieplanowo. Co więcej koniecznie wypada ukończyć studia wyższe magisterskie, zaś ostatnim warunkiem jest korzystne zdanie testu pisemnego oraz (witryna w tym temacie) ustnego na tłumacza, o czym nadmieniliśmy już nieco wcześniej.

Może Cię też zainteresować –

W jaki sposób wygląda sprawdzian na tłumacza przysięgłego? Test ten składa się z dwóch części. Najpierw robi się tłumaczenie pisemne z języka naszego na język obcy (jeżeli potrzebujemy wykonywać tłumaczenia angielskie będzie to oczywiście język angielski) oraz z języka obcego na język polski.

tłumaczenie

Autor: _ Kripptic
Źródło: http://www.flickr.com

Potem wykonuje się takie same tłumaczenia z tą różnicą, iż są to tłumaczenia ustne. Żeby zaliczyć sprawdzian, wypada uzyskać pozytywny wynik z obu jego części. Jeśli sprawdzian zostanie zdany z pozytywnym, stosownym wynikiem, wówczas zostaje jedynie wpis na listę tłumaczy przysięgłych, który zachodzi po złożeniu wcześniejszego przyrzekania przed Ministrem Sprawiedliwości.

Tłumacze przysięgli muszą realizować swoją pracę zgodnie z prawem, wskutek tego tłumacz przysięgły winien być postacią uczciwą, obowiązkową oraz sumienną. Do swojej pracy zawsze powinien podchodzić nadzwyczaj solidnie, jednocześnie musi dochowywać tajemnicy zawodowej i przestrzegać etyki zawodowej. Podczas wykonywania swoich obowiązków musi zachowywać neutralność.

Może Cię zainteresować: tłumaczenie przysięgłe

Kategoria: szkolnictwo
Tagi: , ,