Rozwój zawodowy jako awans indywidualny – twoja pierwsza praca

Rytm przemian cywilizacyjnych, głównie w wyniku wzrostu technologicznego powoduje, że człowiek musi elastycznie reagować na pojawiające się przemiany na rynku pracy i dopasowywać się do nowych wyzwań i wymagań. Łączy się z tym ciągłe modyfikowanie i rozszerzanie aktualnych dziedzin, przekwalifikowywanie się, a nieraz nawet kilkakrotne zmienianie zawodu.

Rozwój zawodowy wpisuje się w rozwój osobisty jednostki i nierzadko stanowi znaczącą część działania człowieka. Nieraz też czynności pozazawodowe

korporacja

Autor: Jim Larrison
Źródło: http://www.flickr.com

trafiają pośrednio do sfery zawodowej i tym samym ubogacają fachowości pracownika o nową wiedzę, biegłości, także doświadczenia, niekoniecznie bezpośrednio związane z wykonywaną pracą, jednakże być może w którymś momencie potrzebne w jej czynieniu.

Ten wpis ma interesujące dane na omawiany wątek – jeżeli masz ochotę uzyskać więcej wpisów, to odwiedź stronę (https://twojprawnik.net/), która opisuje podobne problemy.

Rozwój zawodowy dokładnie wiąże się z rozwojem indywidualnym, ponieważ są to procesy, jakie w jakimś okresie egzystencji biegną równocześnie, przenikają się i równocześnie na siebie oddziałują. Przez przeróżne formy dokształcania i aktywizowania rozwoju zatrudniony osiąga stan kompetencji niezbędny na wyższych posadach, co otwiera mu dalszą drogę awansu zawodowego.

Więcej na ten temat:

Większa część pracowników w organizacjach uczestniczy w oferowanych przez jednostkę szkoleniach, indywidualnie rozszerza wachlarz osobistych umiejętności poprzez uczestnictwo w kursach zawodowych, bądź studiach podyplomowych, sięga również po specjalistyczną prasę, szuka informacji w lekturach, czy w zasobach internetu. Jest to przede wszystkim ważne jeśli jest to pierwsza praca.

Nowemu pracownikowi powinno się poświęcić więcej uwagi, powinno się bardziej ukierunkowywać jego rozwój. Ważne jest też, by we wczesnym okresie pracy ośmielać pracowników do partycypowania w przeróżnego rodzajach działalności rozwojowych.

Źródło –

Rozwój zawodowy to proces używany do stworzenia możności poprawiania zawodowych zainteresowań i predyspozycji pracowników. W czasach kultu profesjonalizmu trzeba dodać wszelakich działalności w zakresie powiększania kwalifikacji zawodowych, co w efekcie powinno przyczyniać się do zgłębiania wiedzy i biegłości w ustalonym obszarze, a co za tym idzie postęp kariery zawodowej.