Odmiany i charakterystyka szkoleń BHP obowiązkowych dla zatrudnionych

BHP to zagadnienie bardzo ważne w życiu codziennym. Szczególne znaczenie ma jednak w pracy zawodowej, dlatego zagadnienia BHP tak nagminnie podkreślane są w różnych miejscach pracy. Jest to pojęcie dość ogólne, obejmujące dużą liczbę kryteriów, dążących jednak do jednego rezultatu – uczynienia pracy w zawodzie skuteczną, ale w pierwszej kolejności bezpieczną.

kursy

Autor: Western Area Power
Źródło: http://www.flickr.com
Dzięki przestrzeganiu zasad BHP zatrudniony ma przekonanie, że w zakładzie pracy nie będzie miał miejsca żaden tragiczny incydent. By zaszczepić w pracownikach wiedzę na ten temat i by wiedza ta była stale aktualna, organizowane są profesjonalne szkolenia. Przykładowo szkolenia BHP w Łodzi organizowane są przez dużą liczbę spółek w rozmaitych miejscach. By móc zapewnić zatrudnionym w swoim zakładzie szkolenia (łącze) najwyższej jakości, dobrze jest dokładnie zapoznać się z ofertą różnych firm organizujących szkolenia, zwracając uwagę na treść i wymiar godzinowy szkoleń, a nie tylko ceny. Jasne jest, że w największych miastach Polski taka oferta będzie dużo szersza, jednak praktycznie w każdej miejscowości można znaleźć coś odpowiedniego.

Etapy szkoleń

Szkolenia BHP w pierwszej kolejności dzielą się na dwa rodzaje – są to szkolenia wstępne, czyli konieczne do odbycia przez pracownika przyjętego na określone stanowisko, oraz okresowe, które utrwalają i przypominają już zyskane informacje. Nowo zatrudniony pracownik powinien przejść szkolenie o charakterze ogólnym i stanowiskowym, gdzie to drugie ma miejsce już konkretnie w jego przyszłym miejscu pracy, a szkoli go bezpośredni zwierzchnik.

bezpieczeństwo w pracy

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu
Najważniejsze elementy szkoleń

Szkolenia BHP w Warszawie to cała gama ofert, z których można dowolnie wybierać. Jednak typowe szkolenie ma w sobie kilka etapów, które za każdym razem są takie same. Omawiane są generalne zasady bezpieczeństwa w pracy oraz zasady ważne dla konkretnej profesji. Istotnym elementem szkoleń jest część poświęcona regułom przeciwpożarowym. Pracownicy
nabywają tam wiedzę na temat zapobiegania pożarom w zakładzie pracy, jak również o zasadach postępowania w przypadku zarządzenia ewakuacji. Następnym z obowiązkowych elementów jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami pierwszej pomocy. Spółki urządzające szkolenia zazwyczaj w swoim wyposażeniu dysponują fantomem do ćwiczenia resuscytacji.