Jak chronić własną własność intelektualną przed nieetycznymi czynnościami konkurencji?

Obecnie mnóstwo osób próbuje zdobyć środki pieniężne w nieetyczny sposób. Obecnie często słychać o przypadkach wykradania pomysłów, produkowania identycznych rzeczy bądź opierania się na dobrze znanej marce.

Dlatego zwalczanie nieuczciwej konkurencji (polecamy kliknij) z każdym dniem przybiera na sile.

fotografia

Autor: http://sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu

Warto więc zadbać o własne prawa autorskie ochrona powinna mieć swój zaczątek już w trakcie zatrudniania własnych współpracowników. Wielokrotnie słyszymy o przypadkach kradzieży koncepcji przez ludzi pracujących w danej firmie. Starczy zwykłym aparatem fotograficznym zrobić potrzebne zdjęcia, aby wprowadzić na rynek wykradzione fasony. Nie tylko wynalazki są podpatrywane. Własność intelektualna również jest przedmiotem kradzieży. Odnosi się do wytworów ludzkiego umysłu: wynalazków, utworów artystycznych oraz pisarskich oraz nazw, obrazów, znaków i fasonów wykorzystywanych w handlu. Obejmuje ona wytwory mające zastosowanie dla celów działalności gospodarczej, jak też utwory będące przedmiotem praw autorskich. Własność intelektualna obejmuje prawa autorskie ochrona musi więc odbyć się na drodze rejestracji. O nadanie patentu na wynalazek trzeba zwrócić się do właściwego Urzędu Patentowego w danym państwie. Należy wówczas zbadać, czy innowacja, konkurencją (polecamy zobaczysz tu) towarowy lub wzór użytkowy spełnia wymogi otrzymania prawa wyłącznego. Po otrzymaniu takiego prawa otrzymuje się wyłączność używania zabezpieczonego patentem rozwiązania lub znakowania przez określony okres.

dokumentacja patentowa

Autor: Intel Free Press
Źródło: http://www.flickr.com

Patent trwa 20 lat ale prawo ochronne na znak towarowy i wzór użytkowy zabezpiecza przez 10 lat z możliwością przedłużenia na kolejne okresy. Niestety uzyskanie patentu wiąże się z poniesieniem niewielkich wydatków. Jednak jest to skuteczny sposób na zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Mając chroniony prawnie znak towarowy, markę bądź inne koncepcje i produkty w każdym czasie można wstąpić na drogę sądową oraz domagać się zwrotu kosztów poniesionych w wyniku nieuczciwego działania.

Opłaca się przeto w przydatny sposób chronić swoją własność intelektualną oraz przemysłową. Tylko tak efektywnie zniszczy się nieetyczną działalność konkurencji.