Nie taka kasa rejestrująca straszna jaka jest w rzeczywistości i jeszcze możemy otrzymać zwrot części kwoty za wdrożenie

Nie warto unikać obowiązku zakupu kasy fiskalnej. Osoby, które zobowiązane są przepisami prawa do używania kasy fiskalnej a dokonują sprzedaży z jej pominięciem – nakryci na „gorącym uczynku” muszą mieć wiedzę, że grozi im sankcja pieniężna.

Ustawodawca ustawą dotyczącymi podatku od towarów i usług, nałożył na uczestników działalności gospodarczej obowiązek fiskalny (kliknij) polegający na ewidencjonowaniu obrotów handlowych. Realizacja rejestracji obrotu i wolumenu podatku należnego powinno być wykonane przy zastosowaniu kas fiskalnych. Podmiotom gospodarczym, które stosują kasę fiskalną należy się ulga na zakup (odwiedź stronę) kasy fiskalnej w kwocie 700 zł. Aby otrzymać prawo do w/w odpisu należy pamiętać o przestrzeganiu kilku zasadniczych kwestii, których nie dochowanie może skutkować brakiem uzyskania odpisu.

Banknoty

Autor: frankieleon
Źródło: http://www.flickr.com

Po pierwsze należy przestrzegać by zafiskalizować kasę w terminie. Następnie, przynajmniej na jeden dzień przed terminem fiskalizacji przesłać do właściwego urzędu skarbowego, pisemne powiadomienie o ilości i terminach wdrażanych do stosowania kas fiskalnych. Kolejno, w ciągu tygodnia od dokonania fiskalizacji przekazać do wskazanego miejscowo urzędu podatkowego następne oświadczenie tym razem powiadamiające o miejscu instalacji kasy rejestrującej. Ostatnim wymogiem decydującym o otrzymaniu zwrotu kosztów za zakup kasy rejestrującej jest okazanie w urzędzie skarbowym, do którego wcześniej złożono oświadczenie, dowodu zapłaty całej należności za zakup kasy rejestrującej.

Jeśli znalezienie uzupełniających danych na omawiany wątek jest dla Ciebie niesamowicie istotne, to żeby je zdobyć prześledź witrynę (http://www.ewadia.pl/masz-watpliwosc-co-do-zapisow-swz/), na której je z pewnością zobaczysz.

Kasa rejestrująca jest jednym z czynników zapewniających ochronę praw konsumenckich na rynku detalicznym. Każda osoba kupująca towar lub nabywająca usługi powinna otrzymać wydruk potwierdzający dokonanie transakcji. Paragon fiskalny w postaci wydruku z kasy rejestrującej ułatwia nabywcy egzekwowanie swoich praw w przypadku, kiedy nabyty towar lub usługa nie odpowiada jakości deklarowanej przez producenta czy posiada wady. Wydruk z kasy umożliwia klientowi kontrolę rachunkową i rzeczową rozliczenia transakcji. Nabywca na podstawie wydruku z kasy może porównać ceny w sieciach handlowych. W przypadku nie odprowadzenia przez płatnika w czasie określonym przepisami podatku od towarów i usług, urząd skarbowy obciąża podatnika odsetkami za zwłokę (na stronie). Zaległość fiskalną i odsetki za opóźnienie, można wyliczyć korzystając z tzw. kalkulatora procentów podatkowych.