Przedsiębiorco, czy wiesz, jak postąpić w dowolnej sytuacji? Zapoznaj się z kluczowymi wiadomościami tyczącymi prawa pracy oraz podatków.

Każdy przedsiębiorca okazuje się świadom, że trzeba postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Tyczy to w równym stopniu zasad regulowanych przez kodeks pracy, jak też prawo podatkowe. Obowiązkiem właściciela firmy jest zatrudnienie pracownika i odprowadzenie niezbędnych składek do Zus-u, dopilnowanie deklaracji podatkowych, jak też przestrzeganie zasad kodeksu pracy oraz uczciwego traktowania pracujących osób.

dług

Autor: Christian Schnettelker
Źródło: http://www.flickr.com
Zalegasz ze składkami? Sprawdź ile!

Obowiązkiem przedsiębiorcy okazuje się odprowadzanie składek do ZUS. Czasami zdarza się, że składki nie zostają o czasie opłacone lub firma popada w kłopoty i nawarstwiają się zaległości. Kiedy chcemy przekonać się, jak przedstawia się nasza sytuacja z zaległymi składkami i ile powinniśmy zapłacić, doskonałym narzędziem okaże się kalkulator odsetek zus. Wprowadzając daty okresu, za jaki chcemy zapłacić, mamy szansę otrzymać całą kwotę wraz z odsetkami. To pomocne narzędzie, gdyż dzięki niemu można przygotować się do opłat i zgromadzić wcześniej środki.

Pamiętaj, żeby składać deklaracje vat

Obowiązkiem każdego podatnika okazuje się złożenie deklaracji vat. Przygotowaną deklarację trzeba złożyć w urzędzie skarbowym, do którego został przypisany dany podmiot. Ważny staje się tutaj też termin złożenia dokumentu. Deklaracje vat możemy składać bezpośrednio w budynku urzędu, istnieje także szansę wysłania wypełnionych dokumentów pocztą. W tym przypadku należy decydować się na przesyłkę poleconą.

Chcesz przeczytać inne tak samo przydatne wskazówki? Jeśli tak, to zobacz tutaj automatyczne otwieranie bramy, a niewątpliwie nie odczujesz zawodu.

Data pieczątki Poczty Polskiej bywa uznawana jako termin złożenia konkretnej deklaracji.

obliczanie należnych składek

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com
Kiedy pracownik ma nadgodziny

Czasami pracownicy przedsiębiorstwa wypełniają powierzone obowiązki też po godzinach pracy, co łączy się z potrzebą rozliczenia wypełnionych obowiązków niezależnie od pracy wykonywanej w ramach etatu. Pracodawca ma możliwość zapłacić za nadprogramowy czas w zakładzie lub zaoferować wolne za nadgodziny (sprawdź tu). W przypadku wymienionego rozwiązania trzeba kierować się przepisami ustalonymi przez kodeks pracy. Zasady dawania wolnego w zamian za nadgodziny bywają różne, w zależności, czy wspomniany model rozliczenia ma miejsce na zlecenie zatrudniającego czy samego zatrudnionego. Więcej na .