Jak wygląda szkolenie „Fachowa Obsługa Klienta Wewnętrznego”?

Profesjonalna obsługa klienta wewnętrznego, skuteczna komunikacja wewnętrzna oraz miłe relacje między pracownikami to dzisiaj wyzwanie wielu zakładów pracy. Odpowiedzią na to są szkolenia, których celem jest doskonalenie technik kontaktu z konsumentem budujących pozytywny obraz pracownika i przedsiębiorstwa i wzbudzających sympatię.

Przyswojenie wiedzy o kompetentnej obsłudze nabywcy jak też strategiach rozwiązywania komplikacji interpersonalnych.

sala konferencyjna

Autor: Open Knowledge Foundation
Źródło: http://www.flickr.com

Poznanie i doskonalenie technik oraz: kliknij tu stylu efektywnej oraz wartościowej komunikacji z konsumentem, służącej dobremu zrozumieniu, pozytywnej atmosferze a także radzeniu sobie ze skomplikowanymi sprawami. Ukształtowanie postaw pro-klienckich uczestników szkolenia, asertywnej postawy względem klienta , nabycie przez pracobiorców umiejętności zidentyfikowania i optymalizacji rozmowy bezpośredniej oraz telefonicznej z niełatwym dyskutantem Wrocław (polecamy https://www.forsel.pl/terminale-platnicze/) przyswojenie zasad efektywnej komunikacji – umiejętność poradzenia sobie z presjami, animozjami i agresją ze strony rozmówcy oraz poznanie technik władzy nad stresem.

Po sfinalizowaniu kursu Profesjonalna Obsługa Klienta Wewnętrznego uczestnicy szkolenia będą wiedzieli jak: właściwie stosować zachowania asertywne w relacjach ze współpracownikami, budować poczucie własnej wartości, profesjonalnie prowadzić rozmowy przez telefon, budować kompetentny wizerunek wśród kontrahentów i współpracowników

Szkolenia otwarte Wrocław powinny zostać dobrane do wymogów członków szkolenia (wiecej na stronie). W jego trakcie instruktor uwzględnia indywidualne sytuacje z naszego życia i środowiska pracy, prezentuje narzędzia oraz rozwiązania gotowe do zastosowania już następnego dnia po szkoleniu! Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów poprzedzonych zwięzłymi mini-wykładami podczas których komunikowane zostają niezbędne treści teoretyczne.

Charakter szkoleń ma za zadanie zaangażować wszystkich członków do aktywnego udziału przez pracę w grupach, liczne ćwiczenia, dyskusje, analizę przypadków, symulacje rzeczywistych sytuacji w obliczu zaistniałych zmian Trener z całej dostępnej mu wiedzy wyłowi rzeczy kluczowe, zgodne z potrzebami i oczekiwaniami uczestników szkolenia: warsztat, analiza wypadków, ćwiczenia grupowe oraz w parach.