Używanie programów „faktura online” jako gwarancja terminowosci opisywania pod względem merytorycznym i terminowosci płatności.

Faktura jest jednym z ważniejszych dokumentów w przedsiębiorstwach tudzież instytucjach. Faktura jest szczególnym dowodem wymagającym odpowiedniego i skutecznego wystawiania. Zwyczajowy krążenie faktury może skutecznie dezorganizować pracę w biznesie, choćby ze względu na zawieruszenie dokumentu, względnie przypadkowe zniszczenie.

Biznesy wykorzystujące papierowy obieg faktur kupna ,winny go zastąpić skanowaniem i elektronicznym wymianą czyli zastosowanie tzw. faktury (kliknij hiperłącze) online. Faktura online przyniesie znaczne oszczędności i zmniejszy liczbę popełnianych błędów przy liczeniu tych dokumentów.

obliczenia finansowe

Autor: Ken Teegardin
Źródło: http://www.flickr.com

Nieraz faktury (pozostałe wiadomości) wnikają do kancelarii czy też wydziałów biznesowych zakładu gdzie są opisane przez pracownika i później są przekazywane do komórki rachunkowości, gdzie następuje ich księgowanie także płatność. Nawet jeśli faktura dotrze najpierw do wydziału księgowości, dodatkowo musi zostać opisana dodatkowo zaaprobowana przez dział przedmiotowy. Papierowy obieg sprawia, że faktury giną, są za długo przetrzymywane, muszą kilka razy obiegać po firmie. W obecnych czasach duże firmy powinny przejść na elektroniczny obieg faktur to znaczy stosowanie programów o nazwie „online faktury”.

Korzyści dla przedsiębiorstw wprowadzających elektroniczny obieg faktur:- pomniejszenie nakładu pracy potrzebnego na obsługę faktury w firmie,- usprawnienie rejestracji dokumentów w wyniku eliminacji papierowego obiegu faktury,- stały podgląd terminowości przepływu faktury,- egzekwowanie przez system procedur związanych z akceptacją faktury,- jednoznaczne przypisanie odpowiedzialności do danej osoby zdefiniowanej w procesie.

Jakie zalety przynosi firmom skanowanie i elektroniczny obieg faktur czyli faktura online?
Przede wszystkim ekonomizacje. Pierwsze oszczędności można już zobaczyć w przedsiębiorstwach otrzymujących od 5 tys. faktur wzwyż rocznie już po pół roku. Zmiana obiegu papierowego na obieg elektroniczny faktur przynosi pożytek dla wszystkich wydziałów uczestniczących w tym procesie, np. skrócenie czasu i pomniejszenie kosztów obsługi faktury; zminimalizowanie operacji manualnych; obniżenie ilości błędów; minimalizacja odsetek z racji spóźnionych płatności; pełny wgląd do historycznych danych.
Czytaj też