Brak prawidłowego strategii postępowania jako prosta droga do straty biznesowej.

Brak strategii postępowania to prosta droga do straty biznesowej. W jaki sposób zatem dobrze przygotować się do prowadzenia prywatnej działalności? Co uczynić aby prawidłowo działało biuro i firma?
Pierwszą i podstawową rzeczą, jeżeli chce się prowadzić własną firmę, jest sporządzenie biznesplanu. To nic innego jak pisemne uściślenie oczekiwań przyszłego przedsiębiorcy, zaprojektowanie przedsiębiorstwa krok po kroku.

pomieszczenie biurowe

Autor: Travis Wise
Źródło: http://www.flickr.com
Taki plan działania winien posiadać opis krótko i długoterminowych zadań przedsiębiorstwa, proponowanych rzeczy lub usług, a także analizę możliwości rynkowych oraz środków, zapewniających osiągnięcie założonych celów w konkretnym otoczeniu.Najważniejszym zadaniem biznesplanu jest dostarczenie biznesmenowi informacji, koniecznych do podjęcia odpowiedniej decyzji również o rozpoczęciu, jak i zaniechaniu działalności. Może się bowiem okazać, że działanie, które zdaniem subiektywnej opinii przyszłego przedsiębiorcy ma możności sukcesu, według rozważenia biznesplanu będzie nieopłacalne i nierealne. Trzeba zastanowić się nad wieloma rzeczami, zwłaszcza nad sprzętami i pozwoleniami odnośnie wybranej branży. Przecież co innego ma być potrzebne fryzjerowi, a co innego lekarzowi (sprawdź: ).

Taki projekt jest też koniecznym wymogiem w instytucjach, w których można otrzymać dofinansowanie, np. w urzędzie gminy, urzędzie pracy, w banku. Nie trzeba jednak traktować go jako warunku czysto formalnego. Nie posiadanie planu działalności, to prosta droga do przedsiębiorczej porażki. Niezależnie od tego, czy biznesplan robiony jest na swoje potrzeby, czy jego odbiorcą będzie podmiot zewnętrzny, powinien być on napisany w sposób przejrzysty i klarowny. Nie ma jednego wspaniałego wzorca, według jakiego należy konstruować biznesplan. Istnieje jednak kilka standardowych układów, według których najczęściej się go przygotowuje. Mimo że opisanie jak będzie funkcjonowało przykładowe biuro i firma (zobacz jak założyć firmę) jest pierwszą częścią biznesplanu, to sporządza się je na samym końcu. Musi ono albowiem posiadać wszystkie, najważniejsze informacje z poszczególnych jego części.

Trzeba także pamiętać, że streszczenie jest wizytówką całego biznesplanu i ma być przygotowane w sposób niezwykle staranny. Powinno być zatem esencją całego planu. Znaleźć się winny w nim takie dane jak: cel opracowania biznesplanu, wysokość i przeznaczenie potrzebnych środków, krótki opis produktów, usług i rynków zbytu ze kluczowym uwzględnieniem korzyści dla klienta, praktyka i umiejętności kierownictwa w kontekście przydatności do tego przedsięwzięcia oraz główne dane finansowe. Rynek i konkurencja to fragment biznesplanu mający na celu przedstawienie otoczenia w jakim dane będzie działać przyszłej firmie. Trzeba dokładnie scharakteryzować rynek, na jakim przedsiębiorstwo będzie funkcjonowało, panującą tendencję w branży, konkurencję oraz klientów. Należy także nie zapomnieć o zasadach BHP – pomocne kaski i czapki ochronne.