Nowy rok, stare należności – o czym nie warto zapominać, żeby nie dostać oprocentowanych zaległości

Sprawy rozliczania dla wielu indywidualnych właścicieli firm, a szczególnie rozpoczynających biznes na rynku wywołują ból już na sam wydźwięk słowa. Instytucja Skarbowa nie odpuści i wcześniej czy później należy zestawić przed instytucją należyte pisma z odliczeniami czy deklaracji podatkowych.

Przedsiębiorcy zobligowani są płacić tak zwane zaliczki od podatku, które pochodzą z własnej działalności.

Podatki

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu

Przypominając progi podatkowe wynoszą one 18 i 32 procent, wyższy wskaźnik procentowy dotyczy tych przedsiębiorstw, które generują dochód ponad 85 528 złotych na rok. W rzeczywistości sytuacja nie przedstawia się dla małych przedsiębiorstw kolorowo – fakty są takie, że biorąc pod uwagę wszystko co opisuje podatek (czytaj też jak napisać wypowiedzenie) liniowy: zasady, przeliczniki itp. wychodzi na to, że faktyczne zyski generuje się od drugiego progu.

W przypadku zaliczek, które właściciele wszystkich firm muszą składkować raz na miesiąc istnieje jeden wyjątek. Młodsi inwestorzy i mali przedsiębiorcy mogą wybrać opcję, wedle której oprowadzą swój podatek (czytaj też umowa na zastępstwo) dochodowy kwartalnie. Comiesięczne zaliczki polegają zaś na odprowadzaniu ich do 20 dnia w każdym miesiącu. Jeśli wybierzemy kwartalny sposób naliczania inwestor musi podjąć taką decyzję i zawiadomić urząd do każdego 20 lutego.Tak samo postępuje się w kolejnych latach, chyba, że odliczane odsetki zmienimy na opłacane co miesiąc. Polecamy również

Zobowiązania natury finansowej jawiące się jako zmora dla części przedsiębiorców to także odsetki od zaległości ZUS.

jak obliczyć podatek

Autor: eFile989
Źródło: http://www.flickr.com

Wszyscy którzy pracują na umowach o pracę odprowadzają składki społeczne i na OFE. Każde niedociągnięcia za zaległy rok podatkowy Urząd wychwytuje i oprocentowuje w nowym roku podatkowym. Są one zmienne – ostatnie odnośnie dopłat społecznych wynosiły 8 %, a przy OFE ustalone zostały na 4,51% w skali roku. Jeśli byliśmy na bakier z inwestycjami i nie płaciliśmy za usługi również oberwiemy oprocentowaniem po pieniądzach. Jego wysokość jest dotkliwsza – wskaźnik za tak zwane odsetki za zwłokę w spłacaniu równał się 13 % na rok. Czytaj też

Stąd też jasna uwaga i konkluzja – mając stałą umowę lub pensję nie zaleca się zadzierania z instytucjami rozliczającymi. Wszelkie niedociągnięcia i niedoinwestowania odbiją się w nowym roku podatkowym czkawką.