Zbiór zobowiązań pracowniczych a problem wyceny i księgowania rezerw

W rachunkowości bardzo istotnym zagadnieniem dotyczącym rezerw tworzonych w rachunkowości jest metoda ich wyceny. Instrumenty gospodarcze tworzą rezerwy z różnych powodów, często jako rezultat obowiązku prawnego.

Ustalanie wartości rezerw, ze względu na ich niejasny charakter i towarzyszące im ryzyko, związane jest z przypuszczeniami, oszacowaniem, oznaczaniem prawdopodobieństwa, braniem pod uwagę ogromnej ilości aktualnych i przeszłych danych. Bardzo często do wyceny rezerw podmioty muszą stosować skomplikowane techniki wyceny bazujące na wielu założeniach.

Zainteresował Cię ten tekst? Jeśli tak, to bez wahania sprawdź tu (https://www.leaderlogistics.pl/logistyka-kontraktowa/magazynowanie/) podobne materiały – one również są warte zainteresowania.

Od dwóch lat, czyli od roku 2013, sprawa ma się tak, że system księgowania zamiany wielkości rezerw na zobowiązania pracownicze uzależniony jest od tego, jak msr 19 klasyfikuje konkretne świadczenie.

zobacz instrukcję

Autor: Global Panorama
Źródło: http://www.flickr.com

Szalenie ważne jest to, aby aktuariusz wyszczególnił, w którą część zmiany stanu rezerw trzeba wliczać w inne całkowite dochody, a jaka część trafi w zyski i straty. Szalenie ważna jest prawidłowa wycena rezerw, zapewniająca wiarygodność informacji wyszczególnionych w sprawozdaniu finansowym, bo wartość rezerwy może mieć istotny wpływ na obraz sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu i jego ostateczny wynik finansowy. Międzynarodowy standard rachunkowości, czyli msr 19 , dookreśla metodę wyceny rezerw na świadczenia pracownicze.odwiedź ten link (kliknij tutaj)Oprócz określenia, jaką metodą powinna być sporządzona wycena, wskazuje szereg wymaganych ujawnień, które powinien zawierać raport aktuarialny, który jest podpisywany przez aktuariusza. Przede wszystkim duży nacisk położono na ustalenia pozycji bilansu otwarcia i bilansu zamknięcia, a mianowicie na konieczność wskazania zmiany stanu konkretnych rezerw. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 19 (czyli msr 19) zobowiązuje do ujawnienia ważnych założeń aktuarialnych, które mają wpływ na to, jaki rezultat przynosi wycena aktuarialna.

Jak widać wycena rezerw jest to wrażliwa materia i studiowanie tematu może zająć trochę czasu. Szalenie istotna jest tu postać aktuariusza, który powinien być profesjonalistą w swojej dziedzinie. Powinien być bardzo dobry w szacowaniu zagrożeń i wartości bieżącej projektów finansowych, zwłaszcza długoterminowych albo obarczonych pewnym ryzykiem. Obecnie praca aktuariusza związana jest z działką ubezpieczeń i emerytur. Do jego celów zalicza się również wycena zaległości wobec klientów.