W jaki sposób zdobyć przydatne wiadomości na temat konkurencji?

Dziesięciolecia rozwijania się przemysłu sprawiły, że w licznych gałęziach przemysłu rozwinęła się też konkurencja i potrzeba jej badania. Na dzień dzisiejszy powstają rzadko spotykane wcześniej firmy, które mają na celu wyszukiwanie wielu ważnych wiadomości i przekazanie za opłatą ich firmie konkurencyjnej. Dzięki temu dział marketingu lub produkcji dowie się o tym, jak zaszkodzić konkurencji. Firma taka to tzw. wywiadownia gospodarcza.

Spotkania biznesowe

Autor: SCA Svenska Cellulosa Aktiebolaget
Źródło: http://www.flickr.com
Ludzie, które przychodzą do takich wywiadowni potrzebują otrzymać złożone raporty handlowe, mówiące, jak badana firma egzystuje . Dzięki takim informacją można dość znacznie zaszkoadwokatem (zobacz odwiedź stronę)rencji albo też skopiować pewne rozwiązania i podwyższyć swoją sprzedaż.

Wywiadownie tego typu powszechne są od dawna. Pozyskiwanie informacji gospodarczych o innych firmach wzrosło w drugiej połowie dziewiętnastego wieku. Jako pierwszy otworzył tego tupu biuro Eugene–François Vidocq. Człowiek ten sam wcześniej miał kartotekę kryminalną. W dzisiejszych czasach to czym się zajmuje taka agencja tyczy się wielu rozmaitych dziedzin. Przygotowany raport powinien zawierać nie tylko informacje teleadresowe, czy historię oraz przedmiot usług, ale również informacje o stanie finansowym czy technologiach itp. Wartościowe wywiadownie gospodarcze podejmują wszechstronne działania, które jednak powinny być legalne. Niekiedy niestety ma miejsce, że nieuczciwa konkurencja nie korzysta tylko z dobrowolnie dostępnych wiadomości, ale zaczyna działać o charakterze szpiegostwa handlowego. Nazwa ta nie bez przyczyny nawiązuje do działań wojskowych, bowiem podobnie jak w siłach zbrojnych usiłuję się zdobyć za wszelką cenę istotne wiadomości o innych podmiotach gospodarczych, ich metodzie produkcji i innowacjach technologicznych. Związane są z tym liczne zagrożenia.

Bardzo zamożne firmy dają pokaźne sumy na badanie audytysecret czy np. nie założony jest gdzieś podsłuch itp. Z drugiej strony natomiast znajdują się firmy, które przeznaczają dużo pieniędzy na podkładanie takich podsłuchów. Trzeba wiedzieć, że tego rodzaju działania są ścigane przez policję i grożą za nie duże kary finansowe.