Ludzie największym bogactwem którym dysponuje nowoczesne przedsiębiorstwo

Kierowanie firmą polega na wykorzystaniu wszystkich zasobów, jakimi się dysponuje dla realizacji przyjętych celów. Takimi zasobami będą klienci, kapitał, urządzenia, materiały, energia, metody pracy, czas i kadra.

menedżer

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com

I to właśnie pracowników uważa się za jeden z ważnych zasobów, którymi dysponuje przedsiębiorstwo funkcjonujące w warunkach gospodarki rynkowej. Tym co wyróżnia poprawnie zarządzaną firmę są profesjonalni pracownicy z ich zdolnościami, erudycją, umiejętnościami praktycznymi jak też motywacją do realizowania określonej pracy.

Nabywanie dobrych pracowników a także tworzenie warunków nakłaniających ich do czynnego uczestniczenia w życiu firmy jest aktualnie jednym z głównych zadań w dziedzinie kierowania, jaką dziś definiuje się jako zarządzanie zasobami ludzkimi.

Naczelnym elementem zarządzania zasobami ludzkimi jest zapewnienie w przedsiębiorstwie wymaganej liczby – zobacz naszą propozycję www.scenariuszzycia.pl/ – pracowników o właściwych umiejętnościach. W procesie wyboru pracobiorców wykorzystywanych może być wiele sposobów rekrutacji, każda z nich obarczona jest niebezpieczeństwem popełnienia omyłki jak też poniesienia związanych z tym wydatków. Dlatego też pozyskiwanie ludzi nie może odbywać się sposobem prób oraz błędów, lecz powinno stanowić logiczny system postępowań ukierunkowanych na realizację głównego celu, to jest uzyskanie w stosownym czasie niezbędnej liczby profesjonalnych osób, zdolnych spełniać postawione przed nimi funkcje.

pracownicy

Autor: Mark Warner
Źródło: http://www.flickr.com

Usługi HR to jednak coś więcej aniżeli zaopatrywanie firmy w pracowników (zobacz doświadczenie zawodowe), to także – a może przede wszystkim – marketingowe oddziaływanie na rynek zatrudnienia (dowiedz się więcej: oferta usług HR). Powołując pracowników do firmy mamy do dyspozycji niemałe bogactwo technik a również środków. Można rekrutować samemu, względnie zlecić tę czynność jednostce doradztwa personalnego. Korzystać możemy z baz danych bądź też ściągnąć do siebie pracowników za pomocą mediów takich jak anonse prasowe czy ostatnio także Internet. Niezmiernie efektywną odmianę poszukiwania najlepszych stanowi patronat nad wybranymi studentami ostatnich lat.

Rekrutację przeprowadzać możemy metodą tradycyjną, to jest realizując po prostu wywiad, albo też wspierać się takimi narzędziami jak badania psychologiczne, próba. Analogicznym sposobem odbywa się rekrutacja kadry menedżerskiej.