Jak wygląda zmiana w organizacji? Czego dotyczy oraz w jaki sposób należy ją przeprowadzać z sukcesem dla organizacji i pracowników?

Gdy ma miejsce zmiana organizacyjna w przedsiębiorstwie, to musimy się przygotować na wiele przekształceń. Tego typu zmiany aktualnego układu przedsiębiorstwa mogą dotyczyć całości lub jakiejś części. Zmiana zakłada przy tym efekty tych przekształceń. Może nastąpić wszędzie tam, gdzie widnieje potrzeba jej wprowadzenia. Zarządzanie zmianą w organizacji to także umiejętność dostosowania tempa zmian jak i metod, jakie wprowadza się do zmieniających się cały czas odczuć pracowników firmy.

biznes

Autor: Cory M. Grenier
Źródło: http://www.flickr.com

Wiedza na temat działania organizacji, jak również znajomość problematyki przemian pozwala na wyciągnięcie wniosków, co do sposobów realizacji zmian, dzięki czemu da się stworzyć model procesu takich przemian. Robienie modyfikacji w organizacji to o tyle rzecz ciężka oraz skomplikowana, że wymaga od osób kierujących nią nie tylko wiedzy o tendencjach w otoczeniu oraz zachowaniu pracowników, ale również wiadomości na temat procedury zaprowadzania zmian. Zarządzanie zmianą w organizacji to wiele istotnych etapów. W pierwszym z nich ma miejsce ogromna destabilizacja, lecz jest ona potrzebna, aby organizacja mogła ulec zmianie. Odmrożenie tego rodzaju wiąże się z tworzeniem niepokoju oraz segregowanie dokumentów efematic będącego wokół niego przekonania, iż obecny stan nie gwarantuje spodziewanych wyników. Po takiej fazie ma miejsce etap, w jakim wprowadzane są planowanie zmiany. To tak zwany etap przejściowy, kiedy ludziom niezbędne jest wsparcie psychologiczne. Czasami do tego etapu zatrudnia się firmy, jakie świadczą usługi konsultingowe, dzięki czemu możemy lepiej zapanować nad całością . Pracownicy podczas tego etapu odczuwają niepokój, firma więc powinna zagwarantować osiągnięcie nowej percepcji, przez którą prościej można zrozumieć oraz zaakceptować zmianę.

firma

Autor: FoodBankCENC.org
Źródło: http://www.flickr.com

Zachodzi tutaj mechanizm redefiniowania naszej konstrukcji osobowej, przez co w docelowej grupie zaszczepione są nowsze wartości, postawy oraz zachowania, z nimi członkowie organizacji muszą zacząć się utożsamiać. W trzecim i ostatnim etapie utrwala się nowe wzorce działań do momentu, aż staną się normą postępowania. Powinna pojawić się gwarancja, że nie zdarzy się regres do stanu sprzed zmiany, więc wykorzystywane są wtedy mechanizmy wspierające oraz wzmacniające. Tak przeprowadzona zmiana, ma spore szansę na pozytywny rezultat. Natomiast trzeba pamiętać, że doświadczenia w tej dziedzinie odgrywa znaczącą rolę.