Co należy znać, pragnąc właściwie się wywiązać z rozliczenia corocznego z Urzędem Skarbowym?

Nowy rok kalendarzowy przynosi kolejne zmiany podatkowe. Wśród tych zmian znajduje się zmiana właściwości skarbowego urzędu dla celów VAT. Część podatników zostanie zobligowana do zmienienia dotychczasowego Skarbowego Urzędu.

Właściwość Urzędów Skarbowych ma również znaczenie dla wskazania właściwego rachunku bankowego, na który należy odprowadzać podatek. Gdyż każdy Urząd Skarbowy ma dedykowany bankowy rachunek, w przeciwieństwie do ZUS. Właściwość Urzędów Skarbowych ważna strona regulowana jest w podatkowej ordynacji. Gdy przepisy ustawy podatkowej nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się na podstawie miejsca zameldowania bądź adresu siedziby podatnika.

Czy chcesz dowiedzieć się czegoś świeżego na opisywany temat? Jeżeli tak, to świetnie, ponieważ ta polecana strona internetowa (http://www.lrg-lodz.pl/) z pewnością również Cię zaciekawi.

faktura vat

Autor: Patrik Tschudin
Źródło: http://www.flickr.com

Należy także pamiętać o możliwości wystawiania faktur na podstawie pokazanego paragonu. Gdy właściciel sklepu posiada kasę fiskalną, to kupujący, prowadzący gospodarczą działalność musi otrzymać paragon. Tak więc faktura na podstawie paragonu bonusy powinna być od razu wystawiona. Zdarza się czasem w ten sposób, że przedsiębiorca dopiero po jakimś czasie uzmysławia sobie, że potrzebuje fakturę na zakupiony jakiś czas temu towar. Ordynacja podatkowa mówi, że faktura na podstawie paragonu powinna być zrobiona na żądanie klienta. Jednakże po upływie 3 miesięcy nie ma już takiego obowiązku. Natomiast ustawa o VAT oraz rozporządzenie dotyczące fakturowania mówią o konieczności dostarczania faktur w czasie do siedmiu dni od świadczenia usługi lub wydania klientowi towaru. W praktyce pierwszą regułę się stosuje dla odbiorców indywidualnych zaś drugą w przypadku firm oraz osób prowadzących gospodarczą działalność.

Rozliczając się każdego roku ze Skarbowym Urzędem należy również pamiętać, że od podstawy opodatkowania (dochodu) można przeprowadzić odliczenie składek ZUS – więcej pomocnych wskazówek. Tego typu odliczeniu podlegają składki zapłacone w podatkowym roku bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, chorobowe, rentowe jak również wypadkowe i osób współpracujących.

Odliczenie składek ZUS da się dokonać, gdy zostały te składki potrącone w roku podatkowym poprzez płatnika ze środków podatnika, od przychodu który podlega opodatkowaniu.