Istotne sprawy dla pracowników.

W artykule wyjaśnione zostaną ciekawe kwestie dla osób pracujących. W tekście omówiona zostanie homologacja, wolne za nadgodziny i kwestia vat-u usług budowlanych. Homologacja jest to pozwolenie na korzystanie z urządzenia na terytorium państwa, które wydaje pozwolenie, przyznawane przez stosowną instytucję. Korzystanie ze sprzętu, który nie posiada pozwolenia powoduje, iż za uszkodzenia lub szkody spowodowane korzystaniem ze sprzętu odpowiada użytkownik.

Książki prawnicze
Obowiązkowi homologacji podlegają urządzenia które są określone we właściwych przepisach prawnych. W naszym kraju przeglądowi homologacyjnemu podlegają pojazdu mechaniczne importowane do naszego kraju spoza krajów Unii Europejskiej. Koszt takiego przeglądu w poszczególnych przypadkach może wynieść 5 tys. euro. Więcej na stronie .

Jeśli chodzi o usługi budowlane vat w wysokości 8% – stosuje się go do remontowania budynków lub lokali mieszkalnvat (zobacz https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-udzielanie-dnia-wolnego-za-swieto-przypadajace-w-sobote) . Przy świadczeniu usług remontowych wraz z towarem, dla ustalenia odpowiedniej stawki VAT, znaczenie ma też określenie, co jest przedmiotem sprzedaży, tzn. czy podatnik dokonuje dostawy towarów, czy świadczy usługę. Zmniejszoną 8% stawkę VAT używa się do dostawy, budowy, remontowania, odnawiania, termomodernizacji lub przebudowania obiektów budowlanych albo ich części które zaliczają się do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej. Zastosowanie prawidłowej stawki VAT uzależnione będzie od postanowień umowy dotyczącej wykonania robót budowlanych. Jeżeli przedmiotem umowy są roboty budowlane w budynkach zbiorowego mieszkalnictwa jako całości – to stawka będzie wynosiła 8%.

Ta użyteczna oferta (https://www.traple.pl/specjalizacje/) jest przyszykowana dla miłośników opisywanej tematyki. Jeżeli zaliczasz się do nich, to wejdź na taki odnośnik!

Jeżeli jednak w umowie zostanie wskazane, że roboty dotyczyć będą poszczególnych części budynku, czyli powierzchni mieszkalnych i odrębnie lokali użytkowych, wówczas w odniesieniu do usług które wykonywane są w części mieszkalnej stosuje się vat 8%, natomiast do usług wykonywanych w części niemieszkalnej – vat wynosi 23%.

Pracę wykonywaną przez pracownika w nadgodzinach trzeba rozliczyć niezależnie od pracy jaką wykonuje w ramach obowiązującego etatu. W zamian za czas przepracowany w nadgodzinach można m.in. udzielić czasu wolnego. Należy przy tym kierować się zasadami określonymi w KP.

Wolne za nadgodziny różni się zależnie od tego, czy z wnioskiem o udzielenie wolnego wystąpił pracownik, czy też wynika to z decyzji pracodawcy. Kodeks Pracy Stanowi, że gdy z wnioskiem o wolnego w zamian za nadprogramowe godziny wystąpi pracownik, pracodawca udziela mu czasu wolnego w takim samym wymiarze. To znaczy, że za każdą nadgodzinę udziela się godziny czasu wolnego od pracy. Natomiast w sytuacji gdy udzielenie czasu wolnego następuje wyłącznie z inicjatywy pracodawcy, pracownik za każdą przepracowaną nadgodzinę otrzymuje 1,5 h czasu wolnego od pracy.