Jakie czynniki składają się na sumę na fakturze za gaz?

W naszym kraju do ogrzewania budynków, gotowania lub podgrzewania obiadów z gazu ziemnego korzysta ok. kilkanaście mln mieszkańców. Dostawca gazu ziemnego wystawia faktury czasem przypominające czarną magię.

mechanizmy

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com
Gaz ziemny wycenia się za 1 metr sześcienny. Średnia stawka oscyluje pomiędzy 1,30 a 1,50 złotych netto za 1m3 – zależnie od danego regionu kraju oraz od tzw. grupy taryfowej. Sam gaz jest dość niedrogi. Korzystanie z niego jest opłacalne szczególnie dla mieszkańców nowych oraz prawidłowo docieplonych termicznie budynków jednorodzinnych, którzy nie mają ani czasu, ani chęci wykorzystywać węgla albo ogrzewania elektrycznego.

Spodobał Ci się ten artykuł? Więc gorąco zapraszamy do następnych naszych postów, które będą o bliskiej tematyce.

Ogólnie znana żółta rurka jest nadal pragnieniem znacznej liczby posiadaczy domów. W praktyce opłata za gaz to suma takich czynników jak opłata taryfowa, którą traktuje się jako stałą comiesięczną należność za sklasyfikowanie do określonej taryfy. Im jest ona niższa, tym mniejsza jest opłata. W ramach opłaty za gaz wchodzi ponadto abonament, który musi być regulowany dlatego, że gazownia będzie dostarczać materiał opałowy.

Uniwersytet Wrocławski

Autor: Ashley Van Haeften
Źródło: http://www.flickr.com
firma - odwzorowanie

Autor: Pirátská strana
Źródło: http://www.flickr.com
Następnym czynnikiem wliczającym się w skład opłaty za takie paliwo jest opłata (zobacz viatoll) sieciowa stała, czyli zryczałtowana cena za utrzymywanie sieci. Chodzi tu m.in. o różne naprawy, renowacje itp. W granicach opłaty za gaz jest jeszcze opłata sieciowa zmienna, którą płacimy za dostarczenie gazu o konkretnych parametrach. Na bazie zapisów jakościowych klienci mają prawo kwestionować jakość takiego paliwa i domagać się odszkodowania. Jeszcze innym czynnikiem jest cena gazu, czyli nettometr gazu. Jego stawka może różnić się zależnie od określonej taryfy i regionu kraju.

Ostatnim czynnikiem jest zużycie, które jest przedstawione w metrach sześciennych. Jest to podstawowy element opłaty za gaz. Dzięki niemu można zestawić zużycie z zeszłym okresem rozliczeniowym.

Related Post