Na czym opiera się waldorfski system nauczania?

Jeżeli pragniemy wysłać dziecko do szkoły podstawowej, ale nie chcemy, żeby było ono potraktowane jak trzydzieści innych w tej samej grupie, to możesz wziąć pod uwagę szkoły niepubliczne.

W całej Polce są ich tysiące, a od szkół społecznych odróżniają się tym, że w poszczególnych klasach uczy się mniejsza liczba uczniów. Sprawia to, że wychowawcy mają więcej czasu dla pojedynczego ucznia. To z kolei powoduje, że niepubliczna szkoła (Zobacz – plansze edukacyjne – do szkoły lub firmy) podstawowa, to naprawdę bardzo dobre wyjście. To, co dodatkowo wyróżnia tego typu szkoły to to, że mogą mieć one własny indywidualny system kształcenia. Ich podejście kształcenia może polegać na całkowicie innym systemie niż taki, który znamy ze szkół powszechnych. Przykładowo taka niepubliczna szkoła mogłaby opierać się na systemie montessoriańskim, który opiera się na tym, że ci sami wychowawcy prowadzą dzieci przez cały tok nauki w szkole podstawowej. Nauczają oni większości tematów, a całość ma na celu stworzenie specjalnej więzi pomiędzy uczniem a jego wychowawcą.
sklep z butami Clarks

Autor: Elliott Brown
Źródło: http://www.flickr.com
Poza tym tego typu szkoły odróżniają się także tym, że uczniowie zdobywają wiedzę w niezwykle przyjaznych i okazale urządzonych klasach. Kolejną różnicą jest to, że kształcenie odbywa się w tematycznych cyklach, co miałoby zapewniać lepsze skupienie uwagi na konkretnych tematach. Pedagogika waldorfska natomiast charakteryzuje się tym, że często wykorzystywane są tam zajęcia praktyczne oraz artystyczne.

Warto także wiedzieć, że nie każda niepubliczna szkoła podstawowa musi być oparta na typowych metodach nauki. Niektóre z nich wykorzystują w tym celu zdobycze nowoczesnej socjologii oraz wiedzy o funkcjonowaniu ludzkiego mózgu.

Related Post