Zgodnie z jakimi regułami powinno się odbywać zbieranie danych osobowych?

Każda osoba, która gromadzi dane osobowe oraz przetwarza je, powinna legitymować się jedną z podstaw prawnych, która legitymuje ten proces. Poza tym względem tych osób, których dane tyczą się, powinien być spełniony informacyjny obowiązek.
Jeśli mamy w zamierzeniach zbieranie danych osobowych, to nim rozpoczniemy proces przetwarzania ich, musimy zatroszczyć się o wdrożenie rozwiązań, które legitymują przyszły proces przetwarzania tych danych.

Konieczne jest posiadanie podstawy prawnej, która jest określona w artykule 23 ustawy o ochronie danych osobowych do ich przetwarzania. Administrator danych osobowych ponadto musi wykonać obowiązek informacyjny, a przetwarzanie tych danych powinno się odbywać w zgodzie z regułą adekwatności, celowości, czasowości, rzetelności i bezpieczeństwa. Czasem konieczne jest zgłoszenie zbioru danych osobowych do rejestracji w GIODO.

Jeżeli prezentowany tekst jest dla Ciebie wartościowy, nie wahaj się i zobacz szczegóły tutaj umowa na zastępstwo – zobaczysz jeszcze bardziej szczegółowe dane.

Formuła adekwatności zakłada, że osobowe dane powinny być to dane niezbędne do realizacji celu, do którego zostały zebrane. Większy zasięg danych osobowych może bardziej precyzyjnie oraz skutecznie opisać osobę fizyczną, ale to przekłada się na bardziej znaczącą wartość takich danych.

zbieranie danych osobowych

Autor: Bill Abbott
Źródło: http://www.flickr.com
dziecko

Autor: Alexander Lyubavin
Źródło: http://www.flickr.com
fotos - firma

Autor: Creative Commons Uruguay
Źródło: http://www.flickr.com
Gromadzone dane osobowe muszą być przetwarzane w zgodzie z celem, do jakiego były zebrane. Bardzo wielokrotnym naruszeniem zasady celowości jest wykorzystywanie ujawnionych w CEIDG danych w postaci elektronicznej poczty osoby fizycznej, która prowadzi firmę oraz przesyłania do niej propozycji marketingowych. Zasada czasowości powiązana jest z formułą celowości oraz zakłada ona, że dane muszą przetwarzane być tak długo, jak długo istnieje cel, do jakiego są one uzyskiwane.

Zbieranie danych osobowych w sytuacji, gdy cel przetwarzania ich już został zrealizowany, będzie niezgodne z prawem.

Jeżeli podoba Ci się analizowany artykuł, kliknij ten link – niewątpliwie też warto zobaczyć tu następny ciekawy materiał.

Przed początkiem gromadzenia danych osobowych należałoby ustalić czas po jakim te dane zostaną usunięte. Zebrane dane osobowe przez admina muszą być prawidłowe merytorycznie.

Related Post