W jaki sposób w rzeczywistości wygląda nauka na wydziale prawa w różnych miastach?

Tegoroczni maturzyści, którzy interesują się studiami prawniczymi posiadają do wyboru aż 16 różnorodnych wydziałów prawa na uniwersytetach państwowych. Ich propozycja kształcenia z roku na rok jest w większym stopniu bogata.

zysk

Autor: Richard Leeming
Źródło: http://www.flickr.com
Pierwszy rok ma charakter przygotowawczy. Przeważają w takiej sytuacji przedmioty związane z historią, czyli prawo rzymskie, historia państwa, historia prawa i metodologiczne: procedury i pojęcia prawne, logika. Podczas kolejnych lat studenci poznają poszczególne działy wiążące się z wiedzą prawniczą. Na kolejnym roku wykładane jest prawo karne, prawo cywilne, historia doktryn prawnych oraz prawo administracyjne. Na trzecim roku są natomiast takie tematy jak postępowanie cywilne, administracyjne czy prawo administracyjne gospodarcze.

Aby poszerzyć wiedzę na opisywany wątek obejrzyj stronę (https://www.dilmed.pl/gabinety-na-wynajem/poza-wroclawiem/), która zawiera interesujące informacje na przedstawiany temat – trzeba tylko kliknąć!

Do najbardziej istotnych przedmiotów na czwartym roku studiów prawniczych zaliczają się prawo handlowe, prawo pracy, prawo finansowe. W granicach konwersatoriów słuchacze podejmują się interpretowania prawa, analizując wtedy konkretne przypadki, czyli casusy. Na trzecim r. studiów słuchacze szkół wyższych zaliczają proseminaria, które mają dawać im fundament do ostatecznego wyboru kierunku.

Proces kształcenia na wydziale prawa odbywa się w dwóch różnorodnych trybach. Z jednej strony słuchacze są zobowiązani do zaliczenia zbioru przedmiotów obligatoryjnych, zaś z innej mają prawo wybrania przedmiotów fakultatywnych zgodnych z własnymi potrzebami wyznaczonymi przez charakter swojej pracy magisterskiej. Wszystkich słuchaczy obowiązuje też lektorat dwóch obcych języków. Na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, wszystkie postanowienia dotyczące rekrutacji należą wprost do władz szkół wyższych. To od decyzji ich senatorów zależy to, jakie będą dokładnie reguły rekrutacji kandydatów.

Z tego też powodu w zależności od danego wydziału prawa na danym uniwersytecie zaliczający słuchacze szkół wyższych muszą się wyróżnić w Warszawie wiedzą z WOS, we Wrocławiu z geografii, zaś w Szczecinie będą musieli wyróżnić się wiadomościami z historii sztuki oraz matematyki.

Related Post