Z jakiego powodu wskazane jest ograniczyć wpływ Państwa na gospodarkę?

Zazwyczaj w liberalnej gospodarce za jedną z głównych zasad uważa się regułę „im mniej inspekcji państwa w gospodarce tym korzystniej”. Uwolnienie gospodarki od wpływu Państwa było jednym z najistotniejszych wyzwań jakie stały przed naszym krajem w ciągu ostatnich 25 lat. Podobne zadanie nie należy do najprostszych z paru powodów, część z nich jest skomplikowana, jest duża liczba regulacji jakie trzeba było zmienić, lub dopasować do nowych wymagań ekonomicznych.

księgowa

Źródło: pixabay.com
Jednakże jak się okazało jednym z najtrudniejszych problemów jaki zostanie do pokonania będzie zmiana przyzwyczajeń ludzi (na czym polega deregulacja zawodu księgowego). Bardzo dobrze kłopot ów widać w przypadku procesu upraszczania dostępu do pewnej grupy zawodów, tak zwanych zawodów zaufania publicznego (dla przykładu jurystów, księgowych). Do tej pory by wykonywać wymienione zawody a także wiele innych niezbędne było poza należytym wykształceniem spełnienie ponadprogramowych kryteriów jak tj. certyfikaty oraz dodatkowe egzaminy przed specjalnymi komisjami państwowymi. Dla przykładu deregulacja zawodu księgowego wyzwoli absolwentów studiów ekonomicznych od konieczności posiadania specjalistycznego certyfikatu przy realizowaniu prostych działań rachunkowych. Deregulacja zawodu księgowego winna ułatwić dostęp do tego typu usług .

księgowość

Autor: Lucas Hayas
Źródło: http://www.flickr.com
W zamiarze twórców ustawy takie działanie ma być z jednej strony sposobem na zatrudnienie rzeszy absolwentów uczelni ekonomicznych, z drugiej z kolei strony ma to być jedna z metod zapewnienia przyszłym biznesmenom prostszego dostępu do podstawowej usługi którą jest prowadzenie ksiąg rachunkowych. Zapewne ma to wpływ na większą skłonność do zakładania własnego biznesu. Rzecz jasna to samo dotyczy absolwenta uczelni ekonomicznych. Wystarczy że absolwent tego kierunku odpowie na pytanie: jak założyć firmę. Po dopełnieniu standardowych wymagań dla nowego biznesu księgowy (zobacz – księgowy płock) może trudnić się doradztwem podatkowym – skąd się dowiem o tax free.

Zaintrygował Cię ten wpis? Wejdź zatem w poniższy link, dowiedz się również (https://merservice.pl/uslugi/merchandising/), czy nowe wątki również wydadzą Ci się zajmujące. Sądzimy, że tak.

Deregulacja zawodu księgowego w dłuższej perspektywie czasowej winna powodować spadek cen usług tego rodzaju a także większą rywalizację a to zawsze dobre jest dla klientów. Z uwagi na prawo wspólnotowe ponadprzeciętną popularnością cieszą się przedsiębiorstwa oferujące usługę tax free a więc między innymi rozliczanie a także zwrot podatku dla zarabiających za granicą. Identycznie popularną usługą jaką może oferować buchalter bez państwowych egzaminów jest rozliczanie VAT-u. Uproszczenia te to dopiero początek, przedsiębiorcy od dawna oczekują na przepisy gwarantujące szybką rejestrację firmy.