W jaki sposób może być opodatkowany przedsiębiorca zakładający agencję pośrednictwa pracy?

Agencją pracy nazywamy instytucję, jaka oferuje usługi w zakresie poradnictwa zawodowego oraz pracy tymczasowej albo doradztwa personalnego.
Pośrednictwo pracy, jest to udzielanie pomocy w uzyskaniu właściwego zatrudnienia lub innej pracy zawodowej.

integracja w firmie

Źródło: teamworking.com
Może to być także pomoc pracodawcy w pozyskiwaniu nowych członków personelu o konkretnych kwalifikacjach zawodowych. Prowadzenie agencji pracy reguluje ustawa z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Tego typu agencja pośrednictwa zatrudnienia wymaga wpisu do rejestru jednostek prowadzących biura zatrudnienia. Może się także zdarzyć tak, że wpis do takiego rejestru nie jest wymagany.

Jeżeli chcesz wyszukać dodatkowe artykuły związane z omawianym tutaj zagadnieniem, zobacz ofertę w serwisie (http://www.biuro-protax.pl/artykuly/skladki-zus-2018/) prezentującym analogiczne dane.

W Polsce agencja pośrednictwa zatrudnienia mogłaby być prowadzona w jakiejkolwiek formie oprócz spółki partnerskiej. Spółka partnerska jest zarezerwowana dla wolnych zawodów. Osoba, która chce prowadzić agencję pośrednictwa zatrudnienia ma do wyboru jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę jawną, spółkę komandytową lub spółkę akcyjną.

pośrednictwo pracy

Autor: Iwan Gabovitch
Źródło: http://www.flickr.com
Zazwyczaj wybierany typ działalności to wpisanie osoby fizycznej do CEIDG. Jest to tzw. jednoosobowa działalność gospodarcza. W przypadku prowadzenia takiej agencji w szerszym zakresie, należy zastanowić się nad spółkami (zobacz wz dokument) osobowymi oraz kapitałowymi. Trzeba pamiętać, że gdy zdecydujemy się na odmienną formę działalności gospodarczej niż jednoosobowa firma lub spółka cywilna, musimy liczyć się z w większym stopniu skomplikowanymi formami prowadzenia księgowości. Agencję pośrednictwa pracy trzeba zarejestrować w CEIDG lub w KRS. Osoba, która zakłada agencję pośrednictwa zatrudnienia posiada do wyboru opodatkowanie na zasadach ogólnych albo podatek liniowy. Gdy rozliczamy się na regułach ogólnych, wtedy możemy odliczyć 18% podatku, jeżeli nasze dochody nie przekroczą 85 528 000.

Jeżeli jednak przychody będą wyższe, będziemy musieli obliczyć 32% opodatkowania. Atutem reguł ogólnych jest okazję odliczenia ulg, jakie przewidziane są w ustawie i możliwość rozliczenia się ze współmałżonkiem.

Related Post