Czy firmie potrzebne jest ISO? ABC dla początkujących właścicieli firm – czytaj więcej

To oczywiste, iż raczkujący w biznesie właściciele firm radzą się fachowców (finansistów, kadrowych), od których oczekują pomocy i rady, jak ożywić swoją firmę, najlepiej inwestować pieniądze i zrealizować wytyczne danej normy oraz podnosić jakość w firmie. Warto zapytać o szczegóły doświadczonego doradcy, jaki będzie nie tylko kimś wdrażającym system ISO, lecz będzie wiedział, w jaki sposób dostosować metody działania dopasowane dokładnie do profilu biznesu. Doświadczony doradca zastosuje rozwiązania, jakie sprawdziły się już u innych.Certyfikaty takie jak ISO czy IFS są narzędziami, które dobrze używane pozwolą efektywnie rozwijać się danemu przedsiębiorstwu. Certyfikacja ISO jest przyznaniem firmie potwierdzenia, iż dany produkt albo usługa są adekwatne do określonych norm prawnych (dowiedź się więcej). System zarządzania jakością ISO należy do unormowanych systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem BHP lub żywności, jakich standardy formułuje Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (a w naszym kraju Polska Komisja Normalizacyjna). Dzięki niemu wprowadzono uniwersalny znak jakości, jaki jest rozpoznawalny i obowiązuje na całym globie.

szkolenie

Źródło: pixabay

ISO – serwis www – wyznacza się na podstawie ośmiu najważniejszych reguł jakości. Certyfikat ISO (więcej pomocy) wydaje Polskie Centrum Akredytacji i dużo jednostek w całym kraju. Obecnie obowiązujące normy ISO jedyną prawomocną normą jakości, pozostałe „znaki jakości”, często są chwytami marketingowymi i można je po prostu zakupić. Firmy i towary oznaczone certyfikatem ISO, są respektowane na całym globie. Spełnienie najwyższych norm ISO jest współmierne z gwarantowaniem towarów najwyższej jakości, tak samo jest z certyfikatem IFS. Przy pomocy oznaczenia certyfikatem, firma zyskuje większe zaufanie partnerów biznesowych.

Dobrze jest mieć na uwadze, że niektóre certyfikaty tego typu, na przykład IFS, obowiązują przez okrągły rok, jeżeli przedsiębiorca chciałby prolongować jego czas obowiązywania o kolejny rok, trzeba przeprowadzić kontrolny audyt (kliknij tutaj). Wprowadzony i dopracowany system zarządzania jakością ISO zapewnia zdolność przedsiębiorstwa do ciągłego oferowania produktów jakie spełniają oczekiwania kontrahentów i wytycznych wynikających z ustawy i innych, do których firma się zobowiązała.