Pomoc w odprawie celnej, czyli procedury są naprawdę mocno zawiłe

Towary, które są sprowadzane spoza terenu Unii Europejskiej podlegają odprawom celnym. Taki sam obowiązek leży także na osobach, które przewożą towary przez terytorium państw należących do Unii Europejskiej tranzytem.

Odprawa towarów naprawdę często trwa bardzo długo. W wielu wypadkach wiąże się ona także z koniecznością płacenia

transport lotniczy

Autor: US Army Africa
Źródło: http://www.flickr.com

podatku VAT. Bardzo dużo firm, które przywożą towary spoza krajów należących do Unii Europejskiej chciałoby regulowanie podatku maksymalnie opóźnić, a nawet uniknąć jego płacenia w ogóle. Jest to aktualnie możliwe, jeśli zdecydują się skorzystać z możliwości wykonania importowej odprawy celnej towarów na terenie Niemiec. Zajmie się tym przedstawicielstwo fiskalne. Funkcjonujące przedstawicielstwo fiskalne wykonuje odprawy celne towarów, które są przywożone do Polski. Zobacz więcej: Firma ITL OMEGA. Po zaliczeniu odprawy możliwy staje się ich transport Niemcy Polska, przedsiębiorca odnotowuje szereg korzyści związanych z mniejszymi kosztami odprawy niż gdyby zrobił to w Polsce. Stawiając na usługi przedstawicielstwa fiskalnego, transport (poprzednia strona) Niemcy Polska trwa znacznie krócej, oclony na terenie Niemiec towar trafia do odbiorców znacznie szybciej (więcej informacji: Firma ITL OMEGA). Każde państwo prowadzi swoją politykę celną. Taką politykę prowadzą również regiony, w przypadku Europy takim regionem jest Wspólnota Europejska. Prowadzenie polityki celnej związane jest z koniecznością płacenia cła przez osoby, które przywożą do kraju swojego zamieszkania towary: sprawdź ceny , które wyprodukowano w innych państwach.

transport

Autor: Sunset Removals
Źródło: http://www.flickr.com

Odkąd jesteśmy jednym z państw wchodzących w skład Unii Europejskiej wszystkie towary, nawet te, których nie wyprodukowano w Unii, mogą być bez trudu przewożone w obrębie państw członkowskich. Możemy kupione produkty odprawiać nie tylko w polskich urzędach celnych, ale korzystać z usług przedstawicielstwa fiskalnego i przed dostarczeniem ich do Polski odprawić w jednym z krajów członkowskich. Z możliwości tej decyduje się korzystać bardzo dużo importerów, gdyż tego typu odprawa trwa znacznie krócej i jest tańsza. Zasady przywozu oraz wywozu towarów z krajów będących członkami Wspólnoty Europejskiej oraz z krajów, które do niej nie weszły określa Prawo Celne i Wspólnotowy Kodeks Celny. We wszystkich krajach , które weszły do Unii Europejskiej obowiązuje dokładnie taka sama taryfa celna.